Angaż cudzoziemca także w obcym języku

Angaż także w obcym języku
ZATRUDNIENIE - Firmy spiszą umowy z cudzoziemcami w ich ojczystym języku .
W czwartek, 15 października, wchodzi w życie nowelizacja ustawy o języku polskim (Dz.U. nr 161, poz. 1280), która przewiduje takie zmiany.
Dzięki temu cudzoziemiec zatrudniający się w polskiej firmie będzie mógł poprosić nowego pracodawcę o sporządzenie umowy o pracę, a także
innych dokumentów związanych z Jego zatrudnieniem (np. świadectwa pracy) w obcym Języku - niekoniecznie nawet ojczystym. Wystarczy, żeby swobodnie nim władał. Pracodawca będzie jednak musiał przy tym poinformować nowego pracownika o możliwości sporządzenia umowy o pracę także po polsku.
Obecnie każda umowa o pracę na terytorium Polski musi być sporządzona w języku polskim. Dlatego też wielu pracowników, np. zza wschodniej granicy, którzy pracują u nas, nie rozumie kontraktów, które podpisują. Pracownicy wyższego szczebla często natomiast podpisują z firmą dwie umowy: po polsku i w rodzonym języku. W razie wątpliwości co do treści umowy może jednak być problem, którą wersję językową należy brać pod uwagę, a także jak interpretować rozbieżności wynikające z tłumaczenia

Źródło- Rzeczpospolita