Cudzoziemcy chętnie pracują w Polsce

Cudzoziemcy chętnie pracują w Polsce

Ukraińcy, Wietnamczycy, Białorusini, Chińczycy to nacje najczęściej występujące o pozwolenie na długoterminową pracę w Polsce
Mimo kryzysu zainteresowanie cudzoziemców posadami w Polsce nie słabnie. W tym roku na biurka warszawskich urzędników wpłynęło 19.5 tys. wniosków zagranicznych przedsiębiorców, menedżerów i wykwalifikowanych pracowników o zezwolenie na stałą pracę. Pozytywne decyzje wydano w 14 tys. przypadków. Mazowsze to największe w kraju zagłębie pracy dla cudzoziemców. Co roku pozwolenie na stałe zatrudnienie dostaje ponad połowa wszystkich obcokrajowców szukających pracy w Polsce.
Od nowego roku wszystkie związane z tym formalności załatwiać mają w kraju nie urzędy pracy, ale wojewodowie. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej wydział ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będzie wydawał dokumenty zintegrowane - zarówno zezwolenia na pracę jak i zezwolenia na pobyt w RP.
W ostatnich latach na mazowieckim rynku pracy, tak jak w całym kraju dominują sąsiedzi z Ukrainy. - zagospodarowali trzecią część wszystkich zezwoleń na stałą pracę ale trzeba pamiętać, że wielu z nich korzysta z możliwości sezonowego zatrudnienia w rolnictwie, budownictwie, przemyśle. I wówczas zezwoleń nie potrzebują.

Nadal większość przyjeżdżających do pracy cudzoziemców, zwłaszcza sąsiadów ze Wschodu, wymyka się oficjalnym statystykom, bo wybiera pracę na czarno. Jak ustalili urzędnicy resortu pracy, nawet ci Ukraińcy czy Białorusini, których do pracy na plantacjach czy w sadach zapraszają gospodarze, rzadko docierają pod konkretny adres. Coraz częściej formalna promesa zatrudnienia to jedynie pretekst do uzyskania prawa wjazdu na obszar krajów Schengen.

Źródło -Rzeczpospolita