Dłuższe zatrudnienie cudzoziemca

Dłuższe zatrudnienie cudzoziemca
RZĄD PRZYJĄŁ:
Do trzech lał wydłuży się pozwolenie na pracę dla pracownika spoza Polski
Tak wynika z założeń do nowej ustawy o cudzoziemcach, które zaakceptowała wczoraj Rada Ministrów.
Przewiduje ona uproszczenie wydawania wiz, tak by np. informacja o wystąpieniu o pozwolenie na zatrudnienie w Polsce znalazła się na jednym dokumencie z wizą pobytową. Wydłuży się o rok - do trzech lat - okres legalnego pobytu i pracy na podstawie jednej wizy.
Ciągle pracodawca sprowadzający pracownika zza granicy (spoza UE i innych państw objętych preferencjami, np. Ukrainy, Rosji, Białorusi) będzie musiał uzyskać zgodę wojewody, który sprawdzi, czy zamiast niego nie mógłby zostać zatrudniony bezrobotny z Polski posiadający takie same umiejętności co cudzoziemiec. Obcokrajowcowi, który zamierza założyć na terenie Polski działalność gospodarczą, wojewoda wyda wizę, gdy sprawdzi, czy założona spółka będzie prowadzona na korzyść polskiej gospodarki. Oceni również, czy liczba pracowników, których cudzoziemiec zamierza zatrudnić, będzie wystarczała do prawidłowego prowadzenia tej działalności.
Jednocześnie zmienią się przepisy dotyczące niezbędnych środków utrzymania cudzoziemca na terenie RP. Teraz wystarczy, że udokumentuje on posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu w wysokości co najmniej kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (obecnie 138 zł, w przyszłym roku 1500 zł.
Nowością jest to, że cudzoziemiec starający się o wizę będzie musiał złożyć swoje odciski palców. O wprowadzeniu tego wymogu stanowią najnowsze regulacje zawarte w rozporządzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1030/2002, ustanawiającego
Obcokrajowiec będzie musiał wykazać dochody w wysokości minimalnej pensji,
jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich. W myśl tych przepisów odciski linii papilarnych powinny być pobierane nawet od sześcioletnich dzieci przekraczających granicę UE. Każdy zainteresowany wjazdem na teren Rzeczypospolitej Polskiej będzie więc musiał złożyć ten wniosek osobiście.

Źródło -Rzeczpospolita