Relokacja cudzoziemców, pracowników

RElokacja cudzoziemcówNależy pamiętać iż cudzoziemcy spoza UE relokowani do Polski muszą mieć zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt, cudzoziemcy z UE natomiast, muszą zarejestrować swój pobyt w Polsce w ciągu 90 dniZjawisko relokacji cudzoziemców najczęściej jest związane z rozszerzaniem działalności firmy, przenoszeniem jej oddziałów do innego kraju albo zmianą celów i potrzeb firmy. Jest to robione aby w nowym miejscu nie dobierać całego zespołu do podstaw. W związku z tym, pracodawcy decydują się na zaoferowanie obecnym pracownikom relokacji.

Relokacja cudzoziemców to nic innego jak przeniesienie osób zatrudnionych w danej firmie do innego państwa. W związku z otwartym rynkiem, rozwojem technologii i przemianami na rynku pracy, firmy coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie. Można wskazać kilka powodów, które są przesłankami do relokowania cudzoziemców.

Pierwszy z nich to tworzenie nowych oddziałów firmy. Doświadczeni cudzoziemcy w znacznym stopniu pomogają w organizacji pracy w nowym miejscu, wdrażają innych pracowników i przekazują cenną wiedzę. Dzięki relokacji cudzoziemców firmy rozwijają się w dobrym kierunku, a sami zainteresowani również na tym zyskają. Zmiana miejsca pracy często wiąże się też ze zmianą stanowiska pracy, która najczęściej oznacza awans, wyższą pensję i lepsze warunki zatrudnienia. Przeniesienie cudzoziemca na inne stanowisko to zatem szereg korzyści zarówno dla niego, jak i dla firmy.

Kolejny powód relokacji cudzoziemców to potrzeba zatrudnienia specjalistów ze ściśle określonymi umiejętnościami. Poszukując wykwalifikowanych fachowców, którzy posiadają specyficzne umiejętności i doświadczenie, pracodawcy często rozszerzają zakres rekrutacji na szerszą skalę. Czasem niezbędne bywa sięgnięcie po ekspertów z innych państw. Taka relokacja oznacza dla cudzoziemca spore zmiany, dlatego pracodawcy muszą liczyć się z zaprezentowaniem określonych warunków zatrudnienia – finansowych, ale też pozapłacowych.

Dlatego też większość firm decydujących się na relokację oferuje swoim pracownikom:

  • Wsparcie w znalezieniu mieszkania, czasem także wsparcie finansowe w jego utrzymaniu.
  • Organizacja przeprowadzki międzynarodowej
  • Wycieczki orientacyjne
  • Pomoc w znalezieniu szkół dla dzieci
  • Wsparcie w przystosowaniu się do nowego środowiska, szczególnie, jeśli zmiana pracy wiąże się ze zmianą otoczenia pod względem kulturowym.
  • Kursy językowe
  • Asysta lokalnej firmy w sprawach codziennych
  • Dodatki finansowe – jednorazowe lub doliczane do pensji.