Cudzoziemcy w Polsce, zatrudnienie cudzoziemców w Polsce