biuro obsługi cudzoziemców, Obsługa cudzoziemców, uslugi dla cudzoziemców, kompleksowa obsługa cudzoziemców, gdzie znaleźć biuro obsługi cudzoziemców ?Gdzie znaleźć biuro obsługi cudzoziemców ?

Nasza firma prowadzi biuro obsługi cudzoziemcow od 2006 roku.
Specjalizujemy się w obsłudze prawnej cudzoziemców, jest to usługa dla firm, jak i osób fizycznych oraz cudzoziemców przebywających lub planujących pobyt na terenie RP.
Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców spoza Unii jak i z terenu Unii Europejskiej. Zapewniamy sprawną realizację wszelkich procedur związanych z legalizacją pobytu oraz skuteczne uzyskanie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy przez cudzoziemców. Wspieramy również procedurę umożliwiającej pobyt ich rodzin w Polsce.

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce – zakres usługi

Nasza firma pomaga pracodawcom w uzyskaniu zezwoleń na pracę w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz dokumentów zezwalających na legalny pobyt w Polsce dla nich i ich rodzin minimalizując zaangażowanie przyszłego pracodawcy w proces.
Zastępujemy klientów przed organami administracji w prowadzeniu ich postępowań w procedurach mających na celu legalizację pobytu i pracy na terytorium Polski oraz uzyskaniem karty pobytudla ich pracowników oraz rodzin.

Wspieramy procedury legalizacji pobytu od 2006 roku
W zakresie naszych usług dla cudzoziemców jest uzyskanie:

 • zezwolenia na pracę,
 • karty pobytu, w tym także:
 • karty czasowego pobytu,
 • niebieskej karty UE,
 • karty stałego pobytu,
 • karty rezydenta długoterminowego UE,
 • obywatelstwa polskiego,
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego.

 • Dla pracodawcow zatrudniających obywateli obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii uzyskujemy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

  Zlecając nam usługę pracodawcy otrzymują nieodpłatne doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt.
  Dalsza procedura proponowana przez nasze biuro do obsługi cudzoziemców jest już odpłatna.
  Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania procesów, ich ilości.
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za dodatkowe pisma lub czynności, które pojawiają sie w tracie procesu legalizacji pobytu cudzoziemca, wszystko jest ujęte w cenie ustalonej na początku procesu.
  W trakcie działania naszego biura obsługi cudzoziemców wyspecjalizowaliśmy się w prowadzeniu procesów uzyskania kart pobytu, kart czasowego pobytu,niebieska karta UE, kart stałego pobytu, kart rezydenta długoterminowego UE, obywatelstwa polskiego.
  W trakcie naszej działaności, usług dla cudzoziemców, uzyskujemy każdy rodzaj zezwoleń na pracę jak i przedłużamy zezwolenia o pracę. Zajmujemy się również innymi usługami dla cudzoziemców jak wymiana prawa jazdy, zameldowanie, uzyskanie numeru PESEL, usyskanie numeru NIP, rejestracja spółek, zakładanie działaności gospodarczej.
  Zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodne z RODO i podpisujemy stosowną umowę, jesteśmy ubezpieczeni - OC od działaności.