OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW, USŁUGI DLA CUDZOZIEMCÓW, ZEZWOLENIA NA POBYT, POZWOLENIA NA PRACĘ, POBYT, RELOKACJA, KARTA POBYTU WARSZAWA. karta pobytu

Obsługa cudzoziemców


Nasza firma prowadzi działalność od 2006 roku, zajmujemy się kompleksową obsługą cudzoziemców, czyli ekspatriantów, expatów
Pomagamy cudzoziemcom, którzy przyjechali do Polski, załatwić wszelkie formalności związane z pobytem w nowym kraju, w tym legalizacja pobytu, zezwolenie na pracę, wyrobienie karty pobytu oraz wszelkie inne niezbędne usługi.

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI DLA CUDZOZIEMCÓW.

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców
Przypominamy iż po ogłoszeniu końca pandemii cudzoziemcy którzy aktualnie przebywają bez tytułu pobytowego w 30 dni muszą złożyć wniosek o pobyt, sugerujemy zrobić to teraz gdyż zapewne będą olbrzymie kolejki.
Co raz więcej krajów mówi o zakończeniu stanu pandemii i przejście w stan endemii, co to będzie znaczyć jeśli Polska to ogłosi ?
Zostanie 30 dni na zalegalizowanie pobytu cudzoziemców którzy znajdują się na terytorium Polski bez ważnego tytułu pobytowego. Prawdopodobnie nastąpi to w kwietniu, sugerujemy wcześniej zająć się sprawą legalizacji pobytu i uzyskaniem karty pobytu gdzyż prawdopodobnie później czas oczekiwania będzie bardzo długi. To samo tyczy się zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy.

Pośredniczymy i pomagamy w załatwianiu:

  1. Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zezwolenia na pobyt
  2. Zezwolenia na pracę, pozwolenia na pracę
  3. Karta pobytu
  4. Karta pobytu dla studenta
  5. Apelacja w przypadku negatywnej decyzji na kartę pobytu
  6. Karta stałego pobytu
  7. Karta Polaka
  8. Niebieska karta
  9. Relokacja cudzoziemców
  10. BREXIT
  11. Pomoc w rozliczeniach podatkowych cudzoziemców
  12. Monitoring legalności pobytu cudzoziemców
  13. Delegowanie pracowników spoza UE do pracy do innych krajów UE.
  14. Zezwolenia oraz doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców
  15. Kojarzenie partnerów biznesu polskiego i obcego, organizacja konferencji, spotkań
  16. Usługi finansowe: kredyty, inwestycje, doradztwo
  17. Zakładanie firm, spółek,
  18. Zakładanie oddziałów spółek zagranicznych
  19. Podejmowanie działalności przez osoby zagraniczne w Polsce
  20. Rejestracja samochodu w Polsce
  21. Wizy Schengen, przedłużanie wizy Schengen w Polsce
  22. Wizy do Państw z poza układu Schengen
  23. Zezwolenie na pobyt czasowy na terenie RP obywateli spoza EU
  24. Zezwolenie na osiedlenie się na terenie RP
  25. Zezwolenie na pobyt Rezydenta długoterminowego WE
  26. Zezwolenia na pobyt obywateli Unii Europejskiej
  27. Rejestracja obywatela Unii Europejskiej
  28. Zezwolenia na pobyt stały dla obywateli EU
  29. Rejestracja obywateli Ukrainy którzy wjechali do Polski po 24.02.2022
  30. Wymiana prawa jazdy
  31. Poszukiwanie mieszkań do wynajęcia i kupna
  32. Administracja i załatwianie wszelkich formalności związanych z mieszkaniem
  33. Meldunku
  34. Załatwianie numeru identyfikacji podatkowej NIP
  35. Obywatelstwa Polskiego oraz poświadczaniu obywatelstwa
  36. Akty ślubu
  37. Wpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w polskich księgach
  38. Zaświadczenia o niekaralności
  39. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
  40. Odpisów wszelkich dokumentów sporządzonych na terytorium Polski w tym między innymi : aktów stanu cywilnego (akty urodzeń, małżeństwa, zgonu), świadectw szkolnych i dyplomów, odpisów z ksiąg wieczystych i innych
  41. Wymiany dokumentów
  42. Dokumentów archiwalnych
  43. Status Uchodźcy
  44. Turystyka w Polsce
  • Informacje o Polsce, nauce, legalizacji pobytu, zatrudnianie cudzoziemców 2016
  • Sytuacja cudzoziemców w krajach Unii Europejskiej
  • CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
  • DO POBRANIA:
    Vademecun dla cudzoziemca
    Guidebook Warsaw
    Zapraszamy na nasze forum dla cudzoziemców.
    Atrakcyjne ceny i rzetelność wykonywania usług to atuty stawiające nas w czołówce firm w Polsce.
    Zaufały nam już międzynarodowe banki oraz korporacje, lista referencyjna do wglądu.

    Nasza oferta jest bogata i elastyczna. Dopasujemy swoje usługi do potrzeb i preferencji klienta. Ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych jak i do firm, zatrudniających cudzoziemców.

    Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz zadowolenie klienta z wykonywanych przez nas usług.
    Zapraszamy do współpracy.
    ABOLICJA W 2012 ZAKOŃCZONA.
    Weekly News - St. Andrew Day
    Weekly News - Real Estate Market in Poland