Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt , karta pobytu
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm zatrudniających cudzoziemców.

Każdy cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski w celu świadczenia pracy lub otwarcia własnej firmy podlega polskiemu prawodawstwu. W zależności od narodowości cudzoziemca różne są tryby załatwiania formalności związanych z jego pobytem. Stosunki między krajami nie należacymi do UE regulują zawarte umowy międzynarodowe. Początkiem 2009 uległy zmianie zasady zatrudniania cudzoziemców z niektórych krajów nie należacych do UE jak i również tryb załatwiania spraw. Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców ważna w 2009 roku znajduje się w w naszym serwisie, w dziale informacje. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów polecamy skorzystanie z naszych usług. Nasza firma na bieżąco śledzi zmiany w ustawodawstwie i dzięki bieżącemu załatwianiu spraw wie jak najlepiej do indywidualnych spraw podejść.

W imieniu pracodawcy i cudzoziemca załatwiamy następujące sprawy:

 1. Wizy
 2. Wizy Schengen
 3. Wizy do Państw z poza układu Schengen, w tym również do Kanady
 4. Pozwolenia na pobyt czasowy na terenie RP obywateli spoza EU
 5. Pozwolenia na osiedlenie się na terenie RP
 6. Pozwolenie na pobyt Rezydenta długoterminowego WE
 7. Rejestracji obywateli Unii Europejskiej
 8. Zezwolenia na pobyt stały dla obywateli EU
 9. Karty pobytu
 10. Zezwolenia na pracę
 11. Pośrednictwo w pracy
 12. Załatwianie numeru identyfikacji podatkowej NIP
 13. Obywatelstwa Polskiego oraz poświadczaniu obywatelstwa
 14. Nostryfikacja dyplomów szkół średnich
 15. Nostryfikacja dyplomów szkół wyższych
 16. Akty ślubu
 17. Wpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w polskich księgach
 18. Zaświadczenia o niekaralności
 19. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 20. Odpisów wszelkich dokumentów sporządzonych na terytorium Polski w tym między innymi : aktów stanu cywilnego (akty urodzeń, małżeństwa, zgonu), świadectw szkolnych i dyplomów, odpisów z ksiąg wieczystych i innych
 21. Wymiany dokumentów