koniec pandemii w marcu 2023 roku, co cudzoziemiec musi zrobić aby zalegalizować swój pobyt

Update
Wszystkie znaki na niebie i na ziemi zwiastują koniec pandemii w marcu 2023 , został skierowany projekt ustawy w tej sprawie.

Co to znaczy dla cudzoziemców przebywających w Polsce bez ważnego tytułu pobytowego- karty pobytu?

Przypominamy iż po ogłoszeniu końca pandemii cudzoziemcy którzy aktualnie przebywają bez tytułu pobytowego (karty pobytu) w 30 dni muszą złożyć wniosek o pobyt, sugerujemy zrobić to teraz gdyż zapewne będą olbrzymie kolejki.
Co raz więcej krajów oraz WHO mówi o zakończeniu stanu pandemii i przejście w stan endemii, co to będzie znaczyć jeśli Polska to ogłosi ?
Zostanie 30 dni na zalegalizowanie pobytu cudzoziemców którzy znajdują się na terytorium Polski bez ważnego tytułu pobytowego. Prawdopodobnie nastąpi to w marcu 2023, sugerujemy wcześniej zająć się sprawą legalizacji pobytu i uzyskaniem karty pobytu gdzyż prawdopodobnie później czas oczekiwania będzie bardzo długi. To samo tyczy się zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy.
Również od stycznia 2023 obywatele Ukrainy którzy przebywają w Polsce na podstawie specustawy mogą zacząć składać wnioski o kartę pobytu, zapewne zaczną to robić.

Zbieg tych dwóch wyżej wymienionych sytuacji doprowadzi do całkowitego paraliżu urzędów pomimo planowania wprowadzenia ułatwień w składaniu wniosków o pobyt i pracę o o których można przeczytać tutaj:
https://cudzoziemiec.eu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-...

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W CELU LEGALIZACJI POBYTU ZANIM ZACZNĄ SIĘ KOLEJKI

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca
 • Języki