koniec pandemii w marcu 2023 roku, co cudzoziemiec musi zrobić aby zalegalizować swój pobyt

Update
Wszystkie znaki na niebie i na ziemi zwiastują koniec pandemii w marcu 2023 , został skierowany projekt ustawy w tej sprawie.

Co to znaczy dla cudzoziemców przebywających w Polsce bez ważnego tytułu pobytowego- karty pobytu?

Przypominamy iż po ogłoszeniu końca pandemii cudzoziemcy którzy aktualnie przebywają bez tytułu pobytowego (karty pobytu) w 30 dni muszą złożyć wniosek o pobyt, sugerujemy zrobić to teraz gdyż zapewne będą olbrzymie kolejki.
Co raz więcej krajów oraz WHO mówi o zakończeniu stanu pandemii i przejście w stan endemii, co to będzie znaczyć jeśli Polska to ogłosi ?
Zostanie 30 dni na zalegalizowanie pobytu cudzoziemców którzy znajdują się na terytorium Polski bez ważnego tytułu pobytowego. Prawdopodobnie nastąpi to w marcu 2023, sugerujemy wcześniej zająć się sprawą legalizacji pobytu i uzyskaniem karty pobytu gdzyż prawdopodobnie później czas oczekiwania będzie bardzo długi. To samo tyczy się zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy.
Również od stycznia 2023 obywatele Ukrainy którzy przebywają w Polsce na podstawie specustawy mogą zacząć składać wnioski o kartę pobytu, zapewne zaczną to robić.

Zbieg tych dwóch wyżej wymienionych sytuacji doprowadzi do całkowitego paraliżu urzędów pomimo planowania wprowadzenia ułatwień w składaniu wniosków o pobyt i pracę o o których można przeczytać tutaj:
https://cudzoziemiec.eu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-...

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W CELU LEGALIZACJI POBYTU ZANIM ZACZNĄ SIĘ KOLEJKI

Języki