Nielegalni cudzoziemcy

Mało nielegalnych cudzoziemców
Od końca czerwca 2007 r. Inspektorzy wykryli 611 przypadków pracy na czarno wykonywanej przez pracowników z zagranicy
Od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. PIP wykonała 2,6 tys. kontrolilega1ności zatrudnienia cudzoziemców.
Skontrolowano ponad 2 tys. podmiotów. W co dziesiątym ujawniono nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców. Najczęściej spotykanym uchybieniem był brak wymaganego zezwolenia na pracę.
Najliczniejszą grupę Zatrudnionych na czarno stanowili Ukraińcy, w dalszej kolejności ujawniono pracowników z Wietnamu' Rosji i Chin. Ogółem nielegalną pracę Świadczyli obywatele 47 państw.
W tym samym czasie Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzała legalność zatrudniania polskich pracowników. Przeprowadzono 37 tys. kontroli. Ujawniono nieprawidłowości dotyczące nielegalnego zatrudniania 300 tys. pracowników.

Źródło - Rzeczpospolita