Wynajem nieruchomościDlaczego z nami ?

Nie jesteśmy agencją nieruchomości, tak więc wyszukujemy wszystkie dostępne oferty na rynku odpowiadające wymaganiom przyszłego najemcy.
Nie kierujemy się w poszukiwaniu kryterium "lepiej wynająć moją nieruchomość niż cudzą".
Nastepnie kontaktujemy się z agencjami nieruchomości posiadającymi wybrane przez klienta oferty. W zakres naszych usług oprócz pomocy w obejrzeniu nieruchomości wchodzi również protokól zdawczo-odbiorczy, sesja zdjęciowa dokumentująca jej stan przy podpisywaniu umowy, negocjacje cenowe oraz wszelkie inne.
Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

W pierwszym rzędzie ustalamy kryteria poszukiwanej nieruchomości, w tym odległość i czas dojazdu do miejsca pracy, które w Warszawie są aktualnie dośc istotne.
Odpowiednia szkoła, żłobek, czy park w okolicy, preferowane piętro, wystrój, ilość pokoi, łazienek, ogólny styl mieszkania, no i oczywiście kuchnia.
Znamy 3-4 języki obce oraz robimy dokładny wywiad czego oczekuje cudzoziemiec, który będzie mieszkał w Warszawie.
Bardzo istotne znaczenie pod względem czynszu jest dzielnica oraz standard domu / mieszkania jaki oczekuje się. Dla przykładu domy w dzielnicy Wilanów o podobnej powierzchni wahają się od 9.000 do 18.000 pln.
Luksusowy apartament w wynajmie wcale nie jest tańszy od domu.
Poniżej kilka przykładowych apartamentów i domów do wynajęcia w Warszawie w dobrych dzielnicach, które ostatnio wyszukiwaliśmy dla naszych klientów:

APARTAMENTY:

Ul. Absolutny hit, Mokotów luksusowy umeblowany w stylu klasycznym apartament 160 m2
Ul. Bialy Kamien 100 m2
Ul. Bialy Kamien 93 m2
Ul. Bialy Kamien 80 m2
Ul. Bukowińska 45 m2
Ul. Bukowińska 158 m2
Ul. Bukowińska 134 m2
Ul. Bukowińska 137 m2
Ul. Cybulskiego 160 m2
Ul. Czerniakowska 107 m2
Ul. Czerniakowska 137 m2
Ul. Czerniakowska 160 m2
Ul. Kazimierzowska 110 m2
Ul. Kruczkowskiego 90 m2
Ul. Kruczkowskiego 122 m2
Ul. Kruczkowskiego 125 m2
Ul. Lowicka 86 m2
Ul. Lucka 150 m2
Ul. Lucka 159 m2
Marina Mokotow 77 i 100 m2
Ul.Mokotowska 95 m2
Ul.Niedzwiedzia 138 m2
Ul. Piękna 113 m2
Ul. Polna 95 m2
Ul. Podchorążych 130 m2
Studio Powisle 43 m2
Studio Powisle 33 m2
Ul. Rozbrat 114 m2
Ul. Sarmacka 151m2
Ul. Sienna 91 m2
Ul. Sienna 106 m2
Ul. Sikorksiego 96 m2
Ul. Slominskiego 100 m2
Ul. Szucha 95 m2
Ul. Szucha 103 m2
Ul. Wiejska 120 m2
Ul. Wielicka 125 m2
Ul. Wilanowska139 m2
Ul. Wygledowska113 m2
Ul. Zakroczymska 114 m2
Ul. Zaryna 100 m2
Ul. Zaryna 110 m2
Ul. Żaglowa 115 m2

Reprezentacyjne domy na starym Wilanowie:
Ul. Jara
Ul. Husarii
Stary Wilanów
Stary Wilanów2
Ul. Marysienki
Ul. Truskawiecka

Wybrane oferty mniejszych apartamentów w centrum miasta:
Mokotow i Centrum, 5 ofert
Ul. Woronicza
Mokotow 77 m2
Mokotow 55 m2
Mokotow 48 m2

Apartamenty z drugiej strony Wisły są zdecydowanie tańsze:

Ul. Grochowska 83 m2

Kilka słów o nieruchomościach:

Podstawowym rodzajem nieruchomości są nieruchomości gruntowe, którymi są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty). Znajdujące się na nich i trwale z nimi związane budynki, inne urządzenia i rośliny, jak również prawa związane z własnością nieruchomości są częściami składowymi danej nieruchomości gruntowej. Wobec tego nie mogą być przedmiotem odrębnej własności (łac. superficies solo cedit).

Od zasady tej istnieją wyjątki. Jako osobne od gruntu nieruchomości mogą zostać wyodrębnione budynki (nieruchomość budynkowa) lub części takich budynków (lokale - nieruchomość lokalowa) - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wtedy stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Z nieruchomościami budynkowymi i lokalowymi jest związana przymusowa współwłasność nieruchomości gruntowej, na której są posadowione właściwe budynki. W Polsce występują jedynie wyżej opisane nieruchomości. Szczególnym rodzajem nieruchomości gruntowej jest nieruchomość rolna. Kodeks cywilny definiuje pojęcie "nieruchomości rolnej", ale w tym przypadku mamy do czynienia z sposobem użytkowania nieruchomości a nie jej rodzajem. Innymi słowy to nie rodzaj nieruchomości decyduję o zakwalifikowaniu jej do nieruchomości rolnej ale sposób jej użytkowania - "które są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności rolnej......". W polskim prawie istnieje kilka definicji nieruchomości rolnych. Najszerzej wykorzystywana jest definicja zawarta w ustawie "O podatku rolnym". Również i pojęcie gospodarstwa rolnego jest definiowane w k.c i w ustawie po podatku rolnym w sposób różny. Nieruchomość jako taka jest pojęciem szerokim i trudnym do zdefiniowania, stąd takie rozbieżności. Ponieważ w owych aktach definicję określają pewne kryteria które muszą być spełnione by mówić o takim lub innym rodzaju nieruchomości i owe kryteria nieco się zmieniają w zależności od tego do czego służy dana definicja. W polskim ustawodawstwie istnieję pojęcie nieruchomości budynkowej. Dotyczy ono pewnego stanu prawnego (a właściwie tytułu prawnego do gruntu), mianowicie prawa użytkowania wieczystego - prawo to jest prawem celowym, terminowym i odpłatnym i nie znajduję ono swego odpowiednika w ustawodawstwie krajów unii. Prawo użytkowania wieczystego dotyczy jedynie gruntu który jest przedmiotem własności jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomość zostaje oddana w użytkowanie wieczyste z jednoczesnym obowiązkiem wykupienia przez użytkownika wieczystego znajdujących się na tym gruncie budynków i urządzeń. Stąd owa nieruchomość budynkowa - ponieważ w przypadku nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczystej mamy do czynienia z następującym stanem prawnym - grunt jest w użytkowaniu wieczystym natomiast budynki i urządzenia będące jego częścią składową stanowią własność użytkownika wieczystego ponieważ musi on je wykupić w związku z objęciem gruntu w użytkowanie wieczyste. Mimo odrębnej własności gruntu i budynku to nieruchomość posiada jedną księgę wieczystą a jedynie w dziale drugim tej księgi zamieszcza się informację że wpisy dotyczą użytkowania wieczystego. Prawo to zostało wprowadzone pod koniec lat sześćdziesiątych w celu zwiększenia dynamiki rozwoju rynku nieruchomości mieszkalnych (zwiększenia podaży lokali mieszkalnych) głównie wielorodzinnych - czyli mówiąc potocznie zwiększenia ilości budowanych bloków mieszkalnych. Podstawowe kwestię prawne użytkowania wieczystego reguluje kodeks cywilny oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami. Odrębna własność budynków jest prawem związanym z prawem użytkowania wieczystego i nie może trwać po wygaśnięciu tego prawa. Następnym rodzajem nieruchomości są tzw nieruchomości lokalowe - powstają one na podstawie ustawy o własności lokali i tam należy szukać szczegółowych rozwiązań kwestii prawnych w przypadku tych nieruchomości. Nieruchomość lokalowa jest niczym innym jak lokalem mieszkalnym (lub lokalem o innym przeznaczeniu) który w wyniku wyodrębnienia na zasadach określonych w w/w ustawie przekształca się w tzw nieruchomość lokalową. By powstała własność nieruchomości lokalowej niezbędny jest wpis tej własności w księdze wieczystej, czyli wyodrębnienie wiąże się z koniecznością założenia księgi wieczystej i dokonanie w niej wpisu własności. Z własnością nieruchomości lokalowej wiążę się tzw. udział w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt i części budynku służące wszystkim właścicielom lokali. Współwłasność ta jest współwłasnością w częściach ułamkowych i jednocześnie przymusową, nie można żądać jej zniesienia póki trwa odrębna własność lokali. Do lokali mogą przynależeć pomieszczenia przynależne (komórki, strychy, garaże) choćby do niego nie przylegały ale muszą leżeć na nieruchomości którego część składową stanowi budynek z którego wyodrębniono ów lokal. Nieruchomościami rolnymi są natomiast nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie.

W praktyce rynkowej wyróżnia się nieruchomości mieszkaniowe (służące gospodarstwom domowym) oraz nieruchomości komercyjne (służące podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą).

W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości prowadzi się księgi wieczyste.

Kodeks Napoleona poza nieruchomościami gruntowymi znał również odrębną własność pięter budynku. Na mocy przepisów intertemporalnych własność takich nieruchomości pozostała zachowana. Mogą więc na jego podstawie istnieć do dziś niepodzielone nieruchomości piętra.

Źródło -Wikipedia

Języki