Real Estate aministration

We grant administrative services to manage your family's real estate investments. Serving clients since 2001, our expertise enables us to coordinate in an efficient and prudent manner the legal and tax complexities arising from the beneficial interests of your trust real estate holdings.
Our experienced team manages diverse real estate properties representing all types of commercial, agricultural and residential holdings. For existing properties, our trust real estate administrative duties include:
• Overseeing day-to-day operations, including lease negotiation, supervising repairs, collecting rents and paying expenses.
• Managing all aspects of real estate, including specialized holdings such as undeveloped land, commercial property.
• Developing a plan to maximize each property's financial performance, including property tax assessments and insurance reviews, in coordination with beneficial interests.
• Making, selling and retaining recommendations and negotiating sale transactions.
• Coordinating and directing third-party managers and agents in the collection of income and expense disbursements.
• Coordinating and directing third-party managers in insurance risk controls and insurance payments.

Our services for real estate acquisition within a trust portfolio may include:
• Analyzing existing real estate portfolio and market position and recommending diversification strategies.
• Establishing criteria for real estate acquisitions and searching for properties in target markets.
• Coordinating appropriate level of due diligence, property inspection and document review.
• Completing transaction through to closing process.
• Coordinating and directing third-party managers and agents.
• Technical real estate advice, excellent service and the confidentiality of working through a primary point of contact.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca