Work and residence permit


Our range of services:

 • Work permit
 • Residence permissions
 • settlement permission,
 • Registration of stay of citizens of European Union
 • Work Visa
 • Schengen visa,
 • visas to states outside Schengen Treaty,
 • invitations,
 • domicile registration
 • polish citizenship,
 • exchange of driving licence,
 • registration of vehicles,
 • assistance in registration,
 • help with banks,
 • tax identification number (NIP),
 • other handling formalities at offices,
 • consulting,
 • help with starting a business in Poland,
 • help in moving to Poland,
 • legal and financial services,
 • help with real estate purchase/lease,
 • others.
 • Current law regarding the employment of foreigners in Poland divides foreigners into citizens of Member States and other countries, imposing different means of treatment of each of these groups in respect to their rendering of work. Various procedures shall apply for the hiring of a foreign correspondent, an academic teacher or e.g. the general director of a representative office in Poland.

  The criteria used in respect to EU citizens which defines the scope of freedom in rendering work within Poland is citizenship, i.e. affiliations with a given country. On the other hand, generic criteria are used in respect to citizens of other countries. This is because policies regarding employment in various professions vary. In the case of certain professions, the securing of a permit is not required at all. On the other hand, simplified procedures consisting of the omission of certain requirements during proceedings associated with the securing of a permit, are applied.

  Exemption from the obligation to obtain a work permit:

  The general principle arising from the Act about Aliens is granting foreigners the right to perform work within the Republic of Poland. However, the provisions of the Act differentiate principles related to the performance of work by foreigners, with such differentiation being dependent on the category of foreigners intending to perform work in Poland. Such categories have been divided up using, above all, the criteria of citizenship, the status of the foreigner as well as the nature of the profession. An example of different principles related to the performing of work by foreigners is the exemption of certain categories of foreigners from the obligation to obtain a work permit.

  A foreigner wishing to undertake work in Poland must, in addition to obtaining a work permit, obtain the appropriate visa or residence document issued by another area state if the foreigners stay in Poland is not regulated by visa-less regulations.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca