Nowe przepisy dla cudzoziemców od 01.02.2009

Nowe przepisy dla cudzoziemców

Ukazały się dwa nowe rozporządzenia dotyczące wydawania zezwoleń na zatrudnienie pracowników z zagranicy
Chodzi o rozporządzenia z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz drugie - w sprawie określania przypadków. w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (DzU nr 19. poz. 84i 85). Oba weszły w życie 1 lutego 2009 r.
W pierwszym z nich znalazły się nowe formularze wniosków do wojewody o zgodę na pracę w Polsce cudzoziemca spoza Unii Europejskiej. Znacznie skrócony został także czas jaki ma starosta na badanie rynku pracy (chodzi o sprawdzenie, czy sprowadzenie cudzoziemca jest niezbędne. bo może taki
sam specjalista jest wśród rodzimych bezrobotnych). Dotychczas miał na to 30 dni. Teraz musi się zmieścić w siedmiu. Jeśli zaś starosta będzie chciał przeprowadzić rekrutację wśród bezrobotnych. będzie miał na to łącznie tylko 14 dni.
Drugie rozporządzenie przewiduje m.in .. że starosta nie musi badać rynku pracy. gdy wojewoda wydał zgodę na pracę Ukraińców, Białorusinów i Rosjan lub obywateli państwa. z którym RP podpisała umowę o współpracy w zakresie migracji zarobkowej. gdy mają pracować w charakterze pomocy domowej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej. Badanie rynku pracy nie będzie też potrzebne, gdy o zgodę na zatrudnienie takich osób stara się przedsiębiorca, u którego już one pracują od co najmniej trzech miesięcy (ciągle mogą pracować bez zezwolenia przez pół roku w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Źródło - Rzeczpospolita