Jak zostać obywatelem Europy, obywatelstwo polskie

Jak zostać obywatelem Europy?

Uzyskanie Obywatelstwa w krajach Unii Europejskiej, jest nie lada wyzwaniem. Pierwszym krokiem jest dostanie się do kraju Unii, co naprawdę nie jest łatwe. Następnie należy kilka lat legalnie zamieszkiwać w danym kraju, legalnie pracować, płacić podatki, nie łamać prawa.

W wielu krajach Unii Europejskiej można „kupić „ sobie paszport danego kraju lub złotą wizę.
Jest to jednak oferta jedynie dla zamożnych cudzoziemców, która ma na celu zadowolenie dwóch stron: kraju Unii – poprzez dofinansowanie kraju i inwestycje oraz cudzoziemca – poprzez to , że staje się obywatelem Unii Europejskiej i posiada dostęp do wszelkiego dobra, znajdującego się w krajach UE.

Polska to jeden z nielicznych krajów, gdzie takich zasad się nie stosuje. Nie ma żadnego przepisu, ustawy rozporządzenia, które dopuszczało by uzyskanie obywatelstwa , czy chociaż karty stałego pobytu w zmian za inwestowanie na terytorium RP.

Przyjrzyjmy się jak to jest w innych krajach Unii Europejskiej .

Portugalia
W Portugalii , zasady są dość proste. Zakup nieruchomości w cenie minimum 500 tys. Euro, upoważnia do uzyskania prawa pobytu na rok, następnie automatycznie przedłuża się o następny rok, a po pięciu latach nabywca nieruchomości posiada już portugalski paszport. Najbardziej zainteresowani tego typu transakcjami są bogacze z Chin, Rosji, Indii i Brazylii.
Zakup nieruchomości przez obcokrajowców, to nie tylko wpływ pieniędzy do budżetu Państwa, z tytułu podatków, to także dochód dla obywateli Portugalii, oraz miejsce zatrudnienia dla tutejszych mieszkańców.

Grecja

W Grecji zakup nieruchomości już za 250 tys. Euro , upoważnia do uzyskania prawa stałego pobytu w Grecji.

Hiszpania

W Hiszpanii, aby rozpocząć staranie się o obywatelstwo wystarczy zainwestować 500 tys. Euro lub nabyć obligacje państwowe za kwotę minimum 2 mln. Euro.

Francja

Francja to chyba najdroższy kraj, gdzie inwestując 10 mln Euro, można uzyskać prawo stałego pobytu na 10 lat. Podczas tego 10 –letniego pobytu,, można oczywiście starać się o obywatelstwo.

Wielka Brytania

Najmniej restrykcyjny i najtańszy wydaje się system Wielkiej Brytanii. Tam w zamian za inwestycję w swój własny biznes, na terenie Wielkiej Brytanii w kwocie minimum 200 tys. Euro , uzyskuje się prawo pobytu na 4 lata.

Malta

Malta, ma na celu przyciągnąć zamożnych obywateli innych Państw. Malta boryka się z wieloma problemami finansowymi, tak więc perspektywa wpływu 650 tys Euro za jeden paszport maltański , wydaje się być wspaniałą perspektywą, przy założeniu że Malta chce sprzedawać rocznie od 40-50 paszportów.

650 tys Euro to cena za paszport obywatela Malty i dotyczy głowy rodziny. Do tego za każdego członka rodziny należy uiścić opłatę 25 tys Euro . Ciekawą rzeczą jest to, że cudzoziemiec nabywający paszport Maltański, nie musi na stałe zamieszkiwać na terytorium Malty. Wystarczy , że wpłaci pieniądze i udowodni brak przeszłości kryminalnej

Austria

W Austrii wystarczy 2 mln. Euro darowizny dla organizacji charytatywnej , aby stać się posiadaczem paszportu Austryjackiego. W grę wchodzą też różnego rodzaju inwestycje.

Cypr

Cypr, to następne Państwo, gdzie można uzyskać kartę stałego pobytu , pod warunkiem inwestycji w nieruchomości na kwotę minimum 300 tys. Euro . Aby uzyskać obywatelstwo trzeba wyłożyć aż 2,5 mln Euro na zakup depozytów w Banku centralnym i darowiznę na instytut Badań i Technologii. Ciekawostką, jest to, że paszporty mogą otrzymać tez osoby, które straciły po 3 mln Euro, wskutek zapaści finansowej w tym kraju. Jest to pewnego rodzaju nagroda i rekompensata dla rosyjskich oligarchów, którzy trzymali ogromne pieniądze na Cyprze

Oczywiście, wszystkie te procedury, są źródłem wielu nielegalnych transakcji oraz w niektórych wypadkach dają legalne schronienie, poszukiwanym i ścigany i innych krajach obywatelom i politykom.

A co w Polsce ?

W Polsce niestety, aby zostać uznanym za obywatela polskiego, trzeba przebywać w Polsce 5 lat na podstawie wiz lub pozwoleń na pobyt czasowy, potem uzyskać pobyt stały ( pobyt rezydenta długoterminowego UE lub osiedlenie na terenie RP) , następnie po 3 latach od wydania decyzji na pobyt stały można składać wniosek o uznanie za obywatela Polskiego. Dodatkowym warunkiem jest : regularne źródło dochodu , nieprzerwany pobyt w Polsce oraz znajomość języka polskiego, poparta pozytywnym wynikiem z egzaminu państwowego lub dyplomem ukończenia szkoły w Polsce.

W przypadku obywateli , którzy są małżonkami obywateli Polskich , ta droga jest nieco krótsza, gdyż trwa 5 lat , ale również należy wykazać się znajomością języka polskiego.

Dla cudzoziemców niespełniających ww. warunków, pozostaje droga nadania obywatelstwa przez Prezydenta. Jednak, że w tym wypadku czas oczekiwania może wynieść nawet 3 lata, i nigdy nie wiemy jaka będzie decyzja Prezydenta.

Według mnie ułatwienia w uzyskaniu chociażby karty stałego pobytu , dla zamożnych i inwestujących cudzoziemców, spowodowało by otwarcie rynku na inwestorów z poza Unii Europejskiej i na pewno przyczyniło by się do stworzenia nowych miejsc pracy dla naszych obywateli.
Anna W.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca
 • Języki