Pomoc w rozliczeniach podatkowych cudzoziemców

Sytuacja makroekonomiczna Polski skłania do podejmowania tu pracy, zakładania firmy lub oddziału.
Wiąże się to z koniecznością rozliczeń z urzędem skarbowym. Rozliczenia te są normowane przez bilateralne międzypaństwowe umowy. Nasza firma pomaga w wyjaśnianiu niejasnych kwestii rozliczania się cudzoziemców w świetle istniejących przepisów i umów.
Jaką formę działalności w Polsce wybrać w zależności od założonego celu do osiągnięcia.
Jak wygląda rozliczenie podatkowe cudzoziemca pracującego w Polsce ?
Jak optymalnie rozliczać podatki ?
Możemy ty wyróżnić kilka możliwości;

Pierwsza z nich to gdy wynagrodzenie obcokrajowca wypłacane jest przez polskiego pracodawcę. Wtedy pracodawca polski jest jednocześnie płatnikiem składek i zaliczek na podatek dochodowy - i to on je oblicza, pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego. Cudzoziemiec musi tylko wykazać polski dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.

Drugi wariant to gdy wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Polsce wypłacane jest za granicą, przez zagranicznego pracodawcę, przy spełnieniu następujących warunków:

1.pracodawca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, oraz
2.wynagrodzenie to nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Polsce.

Dotyczy to głownie osób znajdujących się i pracujących w Polsce na podstawie listu delegującego.
Oczywiście dla pracowników nie będących obywatelami UE obowiązuje nadal pozwolenie na pracę.
W tej sytuacji cudzoziemiec dopiero po upływie 183 dni pobytu w Polsce w danym roku podatkowym ma obowiązek obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Robi to samodzielnie, jako że pracodawca nie jest tu płatnikiem zaliczek PIT.

Ważne jest abyśmy nie doprowadzili do sytuacji gdzie podwójnie zapłacimy nasze podatki przez przoczenie lub niedopatrzenie.

Podatków nie mogą żądać dwa kraje

Międzynarodowe konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania zostały zawarte między Polską a:
Albanią, tekst polski, angielski

Algierią tekst polski, Algierią tekst francuski, Algierią, tekst arabski

Armenią tekst ormiański, Armenią tekst polski, angielski

Australią tekst angielski, Australią tekst polski

Austria tekst polski, angielski, niemiecki, Austria protokół tekst polski, angielski, niemiecki

Azerbejdżan tekst polski, azerbejdżański, rosyjski

Bangladesz tekst polski, angielski

Belgia tekst polski, francuski, Belgia tekst niderlandzki

Białoruś tekst polski, Białoruś tekst białoruski

Bośnia i Hercegowina, tekst polski, angielski, Bośnia i Hercegowina, tekst serbskochorwacki

Bułgaria, tekst polski, Bułgaria, tekst angielski, Bułgaria, tekst bułgarski

Chile, tekst polski, angielski, Chile, tekst hiszpański

Chiny, tekst polski,Chiny, tekst angielski,Chiny, tekst chiński

Chorwacja, tekst polski, Chorwacja, tekst angielski, Chorwacja, tekst chorwacki

Cypr, tekst polski, Cypr, tekst angielski, Cypr, tekst grecki

Czarnogóra tekst polski, angielski, serbski

Czechy, tekst polski, Czechy, tekst angielski

Dania, tekst polski, Dania, tekst polski, Dania, tekst duński

Egipt tekst polski, angielski,

Estonia, tekst polski,Estonia, tekst angielski, Estonia, tekst estoński,

Filipiny, tekst polski, angielski

Finlandia, tekst polski, angielski,Finlandia umowa 2009, Finlandia, protokół tekst polski, angielski

Francja, tekst polski, angielski,Francja tekst francuski

Grecja, tekst polski,Grecja, tekst angielski,Grecja, tekst grecki

Gruzja, tekst polski, rosyjski

Hiszpania, tekst polski, Hiszpania, tekst hiszpański

Holandia, tekst polski, angielski

Indie, tekst polski, angielski, Indie, tekst hindi

Indonezja, tekst polski, Indonezja, tekst indonezyjski

Iran, tekst polski,Iran, tekst polski, Iran, tekst perski

Irlandia, tekst polski, Irlandia tekst angielski

Islandia, tekst polski, Islandia tekst angielski, Islandia, tekst islandzki

Izrael, tekst polski,Izrael tekst angielski,Izrael, tekst hebrajski

Japonia, tekst polski, Japonia tekst angielski, Japonia, tekst japoński

Jordania, tekst polski, Jordania tekst angielski, Jordania, tekst arabski

Kanada, tekst polski,Kanada tekst angielski,Kanada, tekst arabski

Katar, tekst polski,Katar tekst angielski,Katar, tekst arabski

Kazachstan, tekst polski, Kazachstan tekst rosyjski, Kazachstan, tekst kazachski

Kirgistan, tekst polski, rosyjski

Korea, tekst polski, Korea, tekst angielski, Korea, tekst koreański

Kuwejt, tekst polski, angielski, Kuwejt, tekst arabski

Liban, tekst polski, angielski, Liban, tekst arabski

Litwa, tekst polski,Litwa tekst litewski

Łotwa, tekst polski, angielski

Luksemburg, tekst polski, angielski, Luksemburg tekst francuski

Macedonia, tekst polski, angielski, Macedonia, tekst macedoński

Malezja, tekst polski, angielski, Malezja, tekst malezyjski

Malta, tekst polski,Malta, tekst angielski

Maroko, tekst polski,Maroko, tekst francuski, Maroko, tekst arabski

Meksyk, tekst polski,Meksyk, tekst angielski,Meksyk, tekst hiszpański

Mołdawia, tekst polski,Mołdawia, tekst rosyjski,Mołdawia, tekst mongolski

Mongolia tekst polski, angielski, Mongolia tekst mongolski

Niemcy, tekst polski, niemiecki

Nigeria, tekst polski,Nigeria, tekst angielski,

Nowa Zelandia, tekst polski, angielski

Pakistan, tekst angielski

Portugalia tekst polski,Portugalia tekst angielski,Portugalia tekst portugalski

Norwegia tekst polski, Norwegia tekst angielski, Norwegia tekst norweski

Nowa Zelandia tekst polski, angielski

RPA tekst polski,RPA tekst angielski

Rosja tekst polski,Rosja tekst rosyjski

Rumunia tekst polski,Rumunia tekst angielski,Rumunia tekst rumuński

Serbia tekst polski, serbski, angielski

Singapur tekst polski, angielski

Słowacja tekst polski,Słowacja tekst angielski,Słowacja tekst słowacki

Słowenia tekst polski, angielski

Sri-Lanka tekst polski, angielski,Sri-Lanka tekst sinhala

Syria tekst polski, angielski,Syria tekst arabski

Szwajcaria tekst polski,Szwajcaria tekst angielski,Szwajcaria tekst niemiecki

Tadżykistan tekst polski, rosyjski,Tadżykistan tekst Tadżycki

Tajlandia tekst polski,Tajlandia tekst angielski,Tajlandia tekst tajski

Tunezja tekst polski,Tunezja tekst francuski, Tunezja tekst arabski

Turcja tekst polski,Turcja tekst angielski,Turcja tekst turecki

Ukraina tekst polski,Ukraina tekst ukrainski

Urugwaj tekst polski,Urugwaj tekst angielski,Urugwaj tekst hiszpański

USA tekst polski,USA tekst angielski

Uzbekistan tekst polski,Uzbekistan tekst rosyjski>,Uzekistan tekst uzbecki

Węgry tekst polski, angielski

Wietnam tekst polski,Wietnam tekst angielski

Wietnam tekst polski,Wietnam tekst angielski,Wietnam tekst wietnamski

Wielka Brytania tekst polski,Wielka Brytania tekst angielski

Włochy tekst polski, angielski,Włochy tekst włoski

Zambia tekst polski,Zambia tekst angielski

Zimbabwe tekst polski,Zimbabwe tekst angielski

Zjednoczone Emiraty Arabskie tekst polski,Zjednoczone Emiraty Arabskie tekst angielski,Zjednoczone Emiraty Arabskie tekst arabski

W przypadku gdy są wątpliwości to rozwiewa je język angielski
ORZECZENIE
Jeżeli wersje tej samej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania się różnią,
to należy się odwołać do wariantu anglojęzycznego
Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki dotyczące opodatkowania odsetek wypłacanych przez polską spółkę podmiotom ze Szwecji.
We wnioskach o interpretację podatniczka wyjaśniła, że zamierza zawrzeć umowę cash poolingu z bankiem. Uczestnikiem tej struktury będzie też spółka z siedzibą w Szwecji. Umowa cash poolingu to forma zarządzania finansami stosowana przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej (holdingu) lub podmioty powiązane ekonomicznie w inny sposób. Polega ona na koncentrowaniu środków z jednostkowych rachunków (sald) poszczególnych jednostek na wspólnym rachunku.
Podatniczka miała wątpliwości, czy odsetki z tytułu uczestnictwa w cash poolingu, wypłacone na rzecz spółki szwedzkiej, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. W interpretacji fiskus potwierdził, że odsetki wypłacane spółce szwedzkiej nie będą opodatkowane w Polsce. Jednakże się nie zgodził, że wynika to z art. 11 ust. 1 umowy polsko-szwedzkiej.
Spółka nie była zadowolona z takiego obrotu sprawy. W skardze do sądu zarzuciła, że fiskus uzależnił brak opodatkowania w Polsce od tego czy osoba, której są wypłacane odsetki, jest ich uprawnionym odbiorcą. Tymczasem w art. 11 ust. 1 umowy polsko-szwedzkiej (w jej polskiej wersji) brak opodatkowania odsetek w Polsce uzależniony jest jedynie od ich wypłaty na rzecz osoby mającej siedzibę w Szwecji.
Spółka wygrała w I instancji, ale NSA nie podtrzymał tego rozstrzygnięcia. Sąd kasacyjny zauważył, że polska i szwedzka wersja językowa umowy różnią się, W takiej sytuacji – jak wyjaśnił sędzia NSA- w razie wątpliwości interpretacyjnych należy odwołać się do wersji angielskiej. Z analizy angielskiego brzmienia spornej umowy wynika, że to wersja szwedzka się z nim pokrywa. Dlatego stanowisko fiskusa było słuszne.
Wyroki są prawomocne.
Cash pooling maksymalizuje korzyści i minimalizuje straty finansowe - źródło -Rzeczpospolita.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca
 • Języki