Wymagania dla weterynarzy

Obywatel państwa UE, chcący wykonywać zawód lekarza weterynarii w Polsce, będzie musiał przedstawić okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej dokument potwierdzający jego kwalifikacje do wykonywania tego zawodu (np. dyplom).
Tak wynika z ustawy z dnia 10 stycznia o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 43 poz. 258). Więcej o noweli czytaj w „Aktualnościach - Zawody medyczne” z dnia 14 stycznia 2008 r. Akt obowiązuje od dnia opublikowania, czyli od 14 marca 2008 r.

Obcokrajowiec szukający pracy na terenie Polski musi najpierw uzyskać odpowiednie zezwolenie na pracę od marszałka województwa, który jest właściwy ze względu na siedzibę danego pracodawcy ubiegającego się o zezwolenie.