Rejestracja samochodu cudzoziemca

Rejestracja samochodu cudzoziemcaZajmujemy się rejestracją samochodów sprowadzonych w ramach mienia przesiedleńczego do Polski.
Występujemy o zwolnienie z akcyzy, podatku VAT.
Wykonujemy pierwszy przegląd rejestracyjny.
W przypadku zagubienia zagranicznego dowodu rejestracyjnego, również jesteśmy w stanie zarejestrować samochód.
Zabieramy dokumenty w ustalonym miejscu i odwozimy wraz z nowymi tablicami rejestracyjnymi, nie ma potrzeby osobistego uczestniczenia w procesie.
Do urzędu (wydziału komunikacji urzędu miasta, starostwa powiatowego lub dzielnicy - w przypadku dużego miasta, np. Warszawy) najlepiej udać się z kompletem dokumentów. Od czego zacząć? Od przetłumaczenia dowodu rejestracyjnego (tłumaczenie nie jest wymagane, gdy dokument ten został wydany w kraju członkowskim UE lub w Szwajcarii, Islandii, Norwegii albo Liechtensteinie), karty pojazdu (jeśli została wydana) oraz umowy kupna-sprzedaży lub faktury czy rachunku. Wszystkie tłumaczenia kserujemy (ważne, by była na nich widoczna pieczęć tłumacza przysięgłego).

Aby mieć pewność, że urzędnicy nie zakwestionują przeglądu technicznego, wykonanego za granicą, najlepiej udać się do stacji diagnostycznej w Polsce i zrobić badanie sprowadzonego samochodu.

Kolejnym krokiem jest opłacenie podatku akcyzowego. Jego wysokość zależy od wartości samochodu (zapisanej na dokumencie zakupu) oraz od pojemności skokowej (3,1% wartości pojazdu dla aut z silnikami o pojemności do 2000 cm³, 18,6% wartości pojazdu dla aut z silnikami o pojemności powyżej 2000 cm³ - Art. 105 ustawy o podatku akcyzowym). Aby dokonać opłaty należy w ciągu 14 dni od nabycia samochodu złożyć deklarację we właściwym urzędzie skarbowym. Wykazaną kwotę uiszcza się w ciągu 30 dni od kupna auta, jednak jeszcze przed rejestracją. Ważne, by złożyć także wniosek o zaświadczenie potwierdzające zapłatę podatku akcyzowego (koszt opłaty skarbowej to 17 zł). Potwierdzenie to będzie potrzebne przy rejestracji samochodu.

Oprócz powyższych dokumentów, w urzędzie w trakcie rejestracji potrzebny będzie również formularz rejestracyjny, dostępny w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Można go spokojnie wypełnić w domu przed wizytą.

Aby dokonać rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy należy udać się do wydziału komunikacji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Oprócz wypełnionego formularza rejestracyjnego do urzędu przychodzimy z:

  • potwierdzeniem nabycia samochodu;
  • dowodem rejestracyjnym;
  • kartą pojazdu (jeśli została wydana);
  • dotychczasowymi tablicami rejestracyjnymi;
  • potwierdzeniem opłacenia podatku akcyzowego lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z akcyzy;
  • dowodem odprawy celnej przywozowej (w przypadku samochodu spoza Unii);
  • zaświadczeniem o pozytywnym wyniku badania technicznego;
  • dowodem osobistym lub paszportem - do wglądu. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • tłumaczeniem przysięgłym dokumentów sporządzonych w języku obcym.
  • Języki