Polacy przegrywają konkurencję

Polacy przegrywają konkurencję gdyż firmy częściej rekrutują cudzoziemców.
Nie mogą znaleźć wykwalifikowanych pracowników w kraju
W łódzkim centrum usług księgowo-finansowych połowa spośród przyjętych w tym roku 150 pracowników to cudzoziemcy. - Potrzebujemy specjalistów z bardzo specyficznymi kompetencjami w doradztwie procesowym i pracowników ze znajomością unikalnych języków. Takich ludzi trudno jest znaleźć w kraju wyjaśnia, dyrektor zarządzający.
Postuluje teraz uproszczenie przepisów dotyczących zatrudniania ekspertów z zagranicy. zwłaszcza tych spoza Unii; podkreśla, że w perspektywie kilku lat Polska będzie potrzebować silnego wsparcia z zagranicy. - W usługach biznesowych liczy się czas reakcji; często
trzeba szybko zatrudnić specjalistę. a przy obecnych procedurach trwa to do kilku.
Nie chodzi o masowe ściąganie tańszych pracowników z Azji, a o konkurencyjność polskich centrów; muszą zapewnić niezbędnych specjalistów, by zgodnie z prognozą podwoić w ciągu pięciu lat zatrudnienie (do 100 tys. Osób) 5-10% proc.tego wzrostu przypadnie na ekspertów z zagranicy .
Polska, uchodząca za kraj który w UE oparł się kryzysowi, stała się też dla przybyszów z biedniejszych regionów świata atrakcyjnym miejscem. gdzie mogą rozpocząć międzynarodową karierę.
Ukraińcy najliczniejsi
Według Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w pierwszej połowie tego roku wydano 15.6 tys. zezwoleń na pracę. w tym najwięcej. bo prawie 4.2 tys . fachowcom w określonych specjalnościach i 2.7 tys. prezesom, menedżerom i doradcom zarządów spółek Zagranicznych rąk do pracy przybywało najszybciej w handlu hurtowym i detalicznym - 6921. przetwórstwie przemysłowym - 5088. pośrednictwie finansowymi obsłudze nieruchomości - 4131. budownictwie - 3065 oraz hotelarstwie i gastronomii - 2803.
O legalną pracę zabiegali przede wszystkim robotnicy wykwalifikowani 9143.Na kolejnych miejscach jest kadra kierownicza i doradcy zarządów (s700) oraz pracownicy przy pracach prostych. przede wszystkim pomoce domowe i opiekunowie (4829 zezwoleń).
W zeszłym roku zezwolenia dostało też 377 artystów, 365 informatyków, 322 nauczycieli oraz l77 medyków, w tym jedynie ok. 30 lekarzy. Już od lat na rynku pracy w kraju. wśród pracowników z zagranicy dominują Ukraińcy. To oni zagospodarowali trzecią część wszystkich zezwoleń na stałą pracę. ale trzeba też pamiętać. że wielu z nich (a także inni sąsiedzi ze Wschodu) korzysta z możliwości sezonowego zatrudnienia w rolnictwie, budownictwie, przemyśle. I wówczas zezwoleń nie potrzebują.
100 tyś specjalistów musi trafić w ciągu pięciu lat do centrów obsługi biznesu.

Źródło -Rzeczpospolita