zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt , karta pobytu
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm zatrudniających cudzoziemców.

Każdy cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski w celu świadczenia pracy lub otwarcia własnej firmy podlega polskiemu prawodawstwu. W zależności od narodowości cudzoziemca różne są tryby załatwiania formalności związanych z jego pobytem. Stosunki między krajami nie należacymi do UE regulują zawarte umowy międzynarodowe. Początkiem 2009 uległy zmianie zasady zatrudniania cudzoziemców z niektórych krajów nie należacych do UE jak i również tryb załatwiania spraw. Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców ważna w 2009 roku znajduje się w w naszym serwisie, w dziale informacje. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów polecamy skorzystanie z naszych usług. Nasza firma na bieżąco śledzi zmiany w ustawodawstwie i dzięki bieżącemu załatwianiu spraw wie jak najlepiej do indywidualnych spraw podejść.

W imieniu pracodawcy i cudzoziemca załatwiamy następujące sprawy:

 1. Wizy
 2. Wizy Schengen
 3. Wizy do Państw z poza układu Schengen, w tym również do Kanady
 4. Pozwolenia na pobyt czasowy na terenie RP obywateli spoza EU
 5. Pozwolenia na osiedlenie się na terenie RP
 6. Pozwolenie na pobyt Rezydenta długoterminowego WE
 7. Rejestracji obywateli Unii Europejskiej
 8. Zezwolenia na pobyt stały dla obywateli EU
 9. Karty pobytu
 10. Zezwolenia na pracę
 11. Pośrednictwo w pracy
 12. Załatwianie numeru identyfikacji podatkowej NIP
 13. Obywatelstwa Polskiego oraz poświadczaniu obywatelstwa
 14. Nostryfikacja dyplomów szkół średnich
 15. Nostryfikacja dyplomów szkół wyższych
 16. Akty ślubu
 17. Wpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w polskich księgach
 18. Zaświadczenia o niekaralności
 19. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 20. Odpisów wszelkich dokumentów sporządzonych na terytorium Polski w tym między innymi : aktów stanu cywilnego (akty urodzeń, małżeństwa, zgonu), świadectw szkolnych i dyplomów, odpisów z ksiąg wieczystych i innych
 21. Wymiany dokumentów
Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca