relokacja cudzoziemców

Relokacja cudzoziemców, pracowników

RElokacja cudzoziemcówNależy pamiętać iż cudzoziemcy spoza UE relokowani do Polski muszą mieć zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt, cudzoziemcy z UE natomiast, muszą zarejestrować swój pobyt w Polsce w ciągu 90 dniZjawisko relokacji cudzoziemców najczęściej jest związane z rozszerzaniem działalności firmy, przenoszeniem jej oddziałów do innego kraju albo zmianą celów i potrzeb firmy. Jest to robione aby w nowym miejscu nie dobierać całego zespołu do podstaw. W związku z tym, pracodawcy decydują się na zaoferowanie obecnym pracownikom relokacji.

Relokacja cudzoziemców to nic innego jak przeniesienie osób zatrudnionych w danej firmie do innego państwa. W związku z otwartym rynkiem, rozwojem technologii i przemianami na rynku pracy, firmy coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie. Można wskazać kilka powodów, które są przesłankami do relokowania cudzoziemców.

Pierwszy z nich to tworzenie nowych oddziałów firmy. Doświadczeni cudzoziemcy w znacznym stopniu pomogają w organizacji pracy w nowym miejscu, wdrażają innych pracowników i przekazują cenną wiedzę. Dzięki relokacji cudzoziemców firmy rozwijają się w dobrym kierunku, a sami zainteresowani również na tym zyskają. Zmiana miejsca pracy często wiąże się też ze zmianą stanowiska pracy, która najczęściej oznacza awans, wyższą pensję i lepsze warunki zatrudnienia. Przeniesienie cudzoziemca na inne stanowisko to zatem szereg korzyści zarówno dla niego, jak i dla firmy.

Kolejny powód relokacji cudzoziemców to potrzeba zatrudnienia specjalistów ze ściśle określonymi umiejętnościami. Poszukując wykwalifikowanych fachowców, którzy posiadają specyficzne umiejętności i doświadczenie, pracodawcy często rozszerzają zakres rekrutacji na szerszą skalę. Czasem niezbędne bywa sięgnięcie po ekspertów z innych państw. Taka relokacja oznacza dla cudzoziemca spore zmiany, dlatego pracodawcy muszą liczyć się z zaprezentowaniem określonych warunków zatrudnienia – finansowych, ale też pozapłacowych.

Dlatego też większość firm decydujących się na relokację oferuje swoim pracownikom:

 • Wsparcie w znalezieniu mieszkania, czasem także wsparcie finansowe w jego utrzymaniu.
 • Organizacja przeprowadzki międzynarodowej
 • Wycieczki orientacyjne
 • Pomoc w znalezieniu szkół dla dzieci
 • Wsparcie w przystosowaniu się do nowego środowiska, szczególnie, jeśli zmiana pracy wiąże się ze zmianą otoczenia pod względem kulturowym.
 • Kursy językowe
 • Asysta lokalnej firmy w sprawach codziennych
 • Dodatki finansowe – jednorazowe lub doliczane do pensji.
 • Subskrybuje zawartość

  Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca