zezwolenie na pracę dla Rosjan zawieszenie wiz dla rosjan

Unijne wizy nie dla Rosjan, wiza z zezwoleniem na pracę dla Rosjan

Unijne wizy nie dla Rosjan

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 05.09.2022
Konsulat w Moskwie poinformawał nas iż nie wydaję żadnych wiz dla obywateli Rosji, nawet na podstawie zezwolenia na pracę.
Konsulat w Mińsku na Białorusi wydaje jeszce wizy ale tylko dla obywateli Rosji posiadających kartę pobytu lub wizę z zezwoleniem na pracę na Białorusi, wnioski są wnikliwie sprawdzane i jest sporo odmów.
W razie potrzeby uzyskania zezwolenia na pracę zapraszamy do kontakru z nami

Ministrowie spraw zagranicznych UE wyrazili zgodę na zawieszenie porozumienia wizowego z Rosją, co utrudni i zwiększy koszty wjazdu obywateli Rosji do krajów należących do wspólnoty – informuje Reuters.
W dniach 30-31 sierpnia w Pradze odbyło się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE. – W obliczu wsparcia zbrodniczej polityki władz Rosji przez znaczną część społeczeństwa tego kraju, konieczne jest pilne zaprzestanie wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji przez wszystkie państwa członkowskie – podkreślił Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych Polski.

Co z wizami dla Rosjan? Porozumienie szefów MSZ państw UE


Głos w sprawie poszerzania pakietu sankcji, które są nakładane na Rosję, zabrał także Mateusz Morawiecki. – Dzisiaj Rosja jest barbarzyńskim agresorem, morduje cywili, dokonuje strasznych zbrodni na Ukrainie. Zbrodni ludobójstwa. W związku z tym aktywa rosyjskie powinny być skonfiskowane, o tym tutaj również mówiłem naszym przyjaciołom z Unii Europejskiej, a Rosjanie nie powinni otrzymywać wiz innych niż humanitarne – stwierdził premier polskiego rządu. Polityk dodał, że będzie „to kolejne i odpowiednie narzędzie wywierania presji na Kreml”.

W środę 31 sierpnia podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej doszło do porozumienia ws. zawieszenia umowy wizowej z Rosją. – Zgodziliśmy się na pełne zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych między Unią Europejską i Rosją – powiedział wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell na konferencji prasowej, która oficjalnie zamykała wspomniane wydarzenie.

Polityk zaznaczył, że nie może być tak, że Rosjanie w pełni korzystają z życia, jeżdżą do krajów UE na wakacje czy zakupy, podczas gdy ich kraj wywołał wojnę w Ukrainie. Josep Borrell dodał, że porozumienie zawarte na nieformalnym szczycie sprawia, że Rosjanom będzie trudniej dostać wizy, a także wzrosną koszty wjazdu do krajów należących do wspólnoty.

Źródło: Reuters

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca