wnioski wizowe

Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi, wiza krajowa

Z ostatniej chwili - składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi


Wnioski o wydanie wiz krajowych będzie można składać po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia wniosku za pośrednictwem strony https://visa.vfsglobal.com/pol/pl/pol/

Rejestracja na złożenie wniosku uruchomiona zostanie w dniu 22.09.2022 Wnioski o wydanie wiz należy złożyć w punkcie przyjmowania wniosków wizowych, zgodnym z wcześniejszą wybraną rejestracją, zlokalizowanym w:

- Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181B (parter, wejście B-1), w godzinach od 8.30 do 16.30

- Poznaniu, przy ul. Franciszka Ratajczaka 19 (parter), w godzinach od 8.30 do 16.30

- Lublinie, przy ul. Tomasza Zana 39A (4 piętro), w godzinach od 8.30 do 16.30

Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością złożenia wniosków wizowych czas oczekiwania na rejestrację może być wydłużony. Pracownicy punktów przyjmowania oraz infolinii dołożą wszelkich starań, by obsługa osób ubiegających się o wydanie wiz była sprawna i kompetentna. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na złożenie wniosków wizowych proszone są o bieżące śledzenie strony internetowej i pojawiających się nowych terminów rejestracji wniosków, które będą sukcesywnie udostępniane.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobami uprawnionymi do złożenia wniosków o wydanie wiz krajowych są:

- obywatele Ukrainy oraz obywatele Republiki Białorusi, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym,

- obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze pilota lub innego członka załogi cywilnego statku powietrznego,

- obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wizy, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wiza wydawana w celu humanitarnym, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe), którzy ze względów bezpieczeństwa, grożących represji lub prześladowań nie mogą powrócić do kraju pochodzenia, a którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie wiz krajowych przebywają na terytorium Polski legalnie na podstawie ważnych, wydanych wcześniej wiz krajowych w tym samym celu (humanitarnym, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe) albo którzy oświadczą, że bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali na terytorium Ukrainy oraz przybyli do Polski z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium.

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca