Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Wymiana prawa jazdy to proces którego długość zależy od kraju, w którym prawo jazdy zostało wydane. Prawo jazdy cudzoziemiec powinien wymienić prawo jazdy po upływie 180 dni pobytu w Polsce.
Jeśli prawo jazdy nie zostanie wymienione mogą być kłopoty z ubezpieczycielem w razie wypadku.
Ubezpieczenie może odmówić wypłaty odszkodowania, nawet jeśli wypadek będzie nie z naszej winy.

Dla praw jazdy wydanych w krajach nie będących sygnatariuszem Konwencji Wiedeńskiej, (lub nie będących stronami wzajemnej umowy o uznawaniu praw jazdy - Japonia, Korea i Tunezja) konieczne jest zdawanie egzaminu teoretycznego w Polsce.
Jeśli zagraniczne prawo jazdy wydane zostało na czas określony może być konieczne przeprowadzenie badań lekarskich aby uzyskać wymianę prawa jazdy na polskie
Przy wymianie prawa jazdy zagranicznego zatrzymywany jest oryginał wymienianego prawa jazdy.
Oryginał jest przekazywany do kraju wydania i po powrocie do niego można się ubiegać o zwrot.
Należy mieć na uwadzę iż nawet jeśli państwo które wydało zagraniczne prawo jazdy jest sygnatariuszem konwecji to prawo jazdy może nie zostać wymienione jeśli druk nie spełnia wszystkich wymogów.
Jeśli chcemy wymienić prawo jazdy wydane przez państwo nie będącego sygnatariuszem konwencji musimy zdać teorytyczną częśc egazaminu, praktyczna jest zaliczana.

Języki