Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Wymiana prawa jazdy to proces którego długość zależy od kraju, w którym prawo jazdy zostało wydane. Prawo jazdy cudzoziemiec powinien wymienić po upływie 180 dni pobytu w Polsce.
Jeśli prawo jazdy nie zostanie wymienione mogą być kłopoty z ubezpieczycielem w razie wypadku.

Dla praw jazdy wydanych w krajach nie będących sygnatariuszem Konwencji Wiedeńskiej, (lub nie będących stronami wzajemnej umowy o uznawaniu praw jazdy - Japonia, Korea i Tunezja) konieczne jest zdawanie egzaminu teoretycznego w Polsce.
Jeśli zagraniczne prawo jazdy wydane zostało na czas określony może być konieczne przeprowadzenie badań lekarskich aby uzyskać wymianę prawa jazdy na polskie
Przy wymianie prawa jazdy zagranicznego zatrzymywany jest oryginał wymienianego prawa jazdy.
Oryginał jest przekazywany do kraju wydania i po powrocie do niego można się ubiegać o zwrot.

Języki