karta pobytu na pobyt stały

POLACY ZE WSCHODU MASOWO WRACAJĄ DO KRAJU

POLACY ZE WSCHODU MASOWO WRACAJĄ DO KRAJU

Rodacy ze wschodu coraz chętniej osiedlają się w Polsce. W tym roku wydano rekordowo dużo zgód na pobyt i kat pobytu.

Coraz więcej osób, które mają polskie korzenie, chce żyć w Polsce. W tym roku liczba wydanych zezwoleń na stały pobyt i kat pobytu dla osób mających Kartę Polaka wzrosła niemal o połowę - wynika z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców przygotowanych dla "Rzeczpospolitej".

W ciągu czterech miesięcy tego roku zezwolenie na pobyt stały i karty pobytu w związku z posiadaniem Karty Polaka lub polskim pochodzeniem otrzymało już 4,3 tys. osób, podczas gdy w całym roku ubiegłym liczba ta wyniosła 7,1 tys.

Zdaniem ekspertów, to głównie efekt obowiązujących od tego roku ułatwień proceduralnych i pomocy finansowej dla polskiej diaspory w krajach b. ZSRR.

Co piąty Ukrainiec myśli o emigracji zarobkowej. Większość wybiera Polskę

Syndicate content