złożenie wniosku

ZAKOŃCZENIE STANU EPIDEMICZNEGO KONIEC LEGALNEGO POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Zakończenie stanu epidemicznego nastąpi 30.06.2023.

Wszyscy cudzoziemcy którzy przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez ważnego tytułu pobytowego muszą zalegalizować swój pobyt w przeciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobią będą przebywali nielegalnie. Konsekwencją tego będzie deportacja lub nakaz opuszczenia Polski,
Prosimy nie sugerować się poprzednimi informacjami iż legalny pobyt z tytułu COVID jest do 23.08.2023, nie jest to prawda, wyszło nowe rozporządzenie.
Nie dotyczy to obywateli Ukrainy, gdzyż ich legalny pobyt kończy się 04.03.2024.
Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu złożenia wniosku o pobyt i legalizacji pobytu.

Syndicate content