Administracja nieruchomościami

- Nasza firma przejmuje na siebie nadzór nad terminowym płaceniem czynszów oraz faktur za media przez lokatora.
- Do tego zajmiemy się zameldowaniem i wymeldowaniem lokatorów bez udziału właściciela nieruchomości.
- Obsługujemy negocjację umowy najmu
- Protokoły zdawczo - odbiorcze, w tym sesja zdjęciowa nieruchomości przed i po wynajmie
- Malowanie mieszkania, domu.
- Naprawy będące po stronie wynajmującego bądź najemcy, mniejsze i większe, złota rączka.
- Usługi uprawnionego elektryka