wiza krajowa

Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi, wiza krajowa

Z ostatniej chwili - składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi


Wnioski o wydanie wiz krajowych będzie można składać po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia wniosku za pośrednictwem strony https://visa.vfsglobal.com/pol/pl/pol/

Rejestracja na złożenie wniosku uruchomiona zostanie w dniu 22.09.2022 Wnioski o wydanie wiz należy złożyć w punkcie przyjmowania wniosków wizowych, zgodnym z wcześniejszą wybraną rejestracją, zlokalizowanym w:

- Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181B (parter, wejście B-1), w godzinach od 8.30 do 16.30

- Poznaniu, przy ul. Franciszka Ratajczaka 19 (parter), w godzinach od 8.30 do 16.30

- Lublinie, przy ul. Tomasza Zana 39A (4 piętro), w godzinach od 8.30 do 16.30

Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością złożenia wniosków wizowych czas oczekiwania na rejestrację może być wydłużony. Pracownicy punktów przyjmowania oraz infolinii dołożą wszelkich starań, by obsługa osób ubiegających się o wydanie wiz była sprawna i kompetentna. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na złożenie wniosków wizowych proszone są o bieżące śledzenie strony internetowej i pojawiających się nowych terminów rejestracji wniosków, które będą sukcesywnie udostępniane.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobami uprawnionymi do złożenia wniosków o wydanie wiz krajowych są:

- obywatele Ukrainy oraz obywatele Republiki Białorusi, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym,

- obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze pilota lub innego członka załogi cywilnego statku powietrznego,

- obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wizy, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wiza wydawana w celu humanitarnym, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe), którzy ze względów bezpieczeństwa, grożących represji lub prześladowań nie mogą powrócić do kraju pochodzenia, a którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie wiz krajowych przebywają na terytorium Polski legalnie na podstawie ważnych, wydanych wcześniej wiz krajowych w tym samym celu (humanitarnym, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe) albo którzy oświadczą, że bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali na terytorium Ukrainy oraz przybyli do Polski z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium.

Syndicate content