Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu

Nasza firma pomaga w dopełnieniu formalności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce.
Przejmujemy na siebie wszelkie formalności związane z legalizacją pobytu bez obciążania zleceniodawcy.
Między innymi zbieramy wszystkie dokumenty, przygotowujemy wnioski, składamy, odbieramy dokumenty i odwozimy na miejsce, dokonujemy wszelkich niezbędnych czynności BEZ OBCIĄŻANIA zleceniodawcy.
Potrzebujemy tylko odebrać komplet niezbędnych informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku.
Równocześnie bez dodatkowych świadczymy usługi doradcze co pozwala uniknąć rozczarowań w przyszłości.
Legalizacja pobytu jest to usługa skierowana zarówno do przedsiębiorstw jak i osób prywatnych przybywających na terytorium Polski.
Podstawą prawną legalizacji pobytu są obowiązujące ustawy o cudzoziemcach.
Znajdziecie ją Państwo na naszych stronach w dziale PRAWO.
Należy pamiętać iż w Polsce nadal obowiązuje obowiązek meldunkowy.
Cudzoziemiec, niezależnie czy jest obywatelem UE czy nie, i członek jego rodziny przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby licząc od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Nie posiadając miejsca zamieszkania nie będzie możliwe zalegalizowanie pobytu.
To kilka słów wyjaśnienia ogólnych zasad legalizacji pobytu.
Jeśli mają Państwo pytania w zakresie legalizacji pobytu i zastanawiacie się nad podjęciem współpracy z naszą firmą zapraszamy do kontaktu.

  • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 05.2014
  • Dokument źródłowy:

    - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175)
    Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy, jeżeli zamierzają przedłużyć pobyt powinni przed upływem 3 miesięcy dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski. Natomiast pozostali cudzoziemcy mają obowiązek wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu. Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy.

    Subskrybuje zawartość