biuro obsługi cudzoziemców, Obsługa cudzoziemców, uslugi dla cudzoziemców, kompleksowa obsługa cudzoziemców, gdzie znaleźć biuro obsługi cudzoziemców ?

Gdzie znaleźć biuro obsługi cudzoziemców ?
Nasza firma prowadzi biuro obsługi cudzoziemcow od 2006 roku.
Specjalizujemy się w obsługa prawnej cudzoziemców, jest to usługa dla firm, jak i osób fizycznych oraz cudzoziemców przebywających lub planujących pobyt na terenie RP.
Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców spoza Unii jak i z terenu Unii Europejskiej. Zapewniamy sprawną realizację wszelkich procedur związanych z legalizacją pobytu oraz skuteczne uzyskanie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy przez cudzoziemców. Wspieramy również procedurę umożliwiającej pobyt ich rodzin w Polsce.

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce – zakres usługi
Nasza firma pomaga pracodawcom w uzyskaniu zezwoleń na pracę w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz dokumentów zezwalających na legalny pobyt w Polsce dla nich i ich rodzin minimalizując zaangażowanie przyszłego pracodawcy w proces.
Zastępujemy klientów przed organami administracji w prowadzeniu ich postępowań w procedurach mających na celu legalizację pobytu i pracy na terytorium Polski oraz uzyskanie karty pobytu dla ich pracowników oraz rodzin.

Wspieramy procedury legalizacji pobytu od 2006 roku
W zakresie naszych usług dla cudzoziemców jest uzyskanie:
zezwolenia na pracę,
karty pobytu, w tym także:
karty czasowego pobytu, niebieskej karty UE. karty stałego pobytu, karty rezydenta długoterminowego UE, obywatelstwa polskiego, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Dla pracodawcow zatrudniających obywateli obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii uzyskujemy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
Zlecając nam usługę pracodawcy otrzymują nieodpłatne doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt.
Dalsza procedura proponowana przez nasze biuro do obsługi cudzoziemców jest już odpłatna.
Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania procesów, ich ilości.
Nie pobieramy dodatkowych opłat za dodatkowe pisma lub czynności, które pojawiają sie w tracie procesu legalizacji pobytu cudzoziemca, wszystko jest ujęte w cenie ustalonej na początku procesu.
W trakcie działania naszego biura obsługi cudzoziemców wyspecjalizowaliśmy się w prowadzeniu procesów uzyskania kart pobytu, kart czasowego pobytu,niebieska karta UE, kart stałego pobytu, kart rezydenta długoterminowego UE, obywatelstwa polskiego.
W trakcie naszej działaności, usług dla cudzoziemców, uzyskujemy każdy rodzaj zezwoleń na pracę jak i przedłużamy zezwolenia o pracę. Zajmujemy się również innymi usługami dla cudzoziemców jak wymiana prawa jazdy, zameldowanie, uzyskanie numeru PESEL, usyskanie numeru NIP, rejestracja spółek, zakładanie działaności gospodarczej.
Zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodne z RODO i podpisujemy stosowną umowę, jesteśmy ubezpieczeni - OC od działaności.