Organizacja konferencji, spotkań biznesowych, catering

W zakres oferowanych usług wchodzi:

 • Przygotowanie spotkania partnerskiego, lub konferencji
 • Stworzenie bazy firm wg branż – potencjalni dostawcy/odbiorcy
 • Przygotowanie i opracowanie zaproszenia oraz ankiety do rozesłania do firm wg przygotowanej bazy
 • Rozesłanie zaproszeń i ankiet do firm wg branż droga meilową
 • Zebranie zgłoszeń, sporządzenie listy chętnych
 • Uzgodnienia godzin spotkań i ich skoordynowanie poprzez dopasowanie firm
 • Uczestnictwo w spotkaniach naszych przedstawicieli
 • Usługa tłumaczy
 • Obsługa fotografa
 • Wykonanie folderu lub materiałów informacyjnych o uczestniczących w spotkaniu firmach ( przygotowanie projektu i wydruk)
 • Inne dodatkowe wg wskazań klienta
 • Wynajęcie Sali konferencyjnej wg preferencji klienta
 • Zorganizowanie bazy noclegowej

Zapewniamy również catering w czasie spotkania,

 • Catering
 • Obsługa
 • Nakrycia
 • Dekoracja stołów
 • Meble bankietowe
 • Imprezy plenerowe, namioty ogrodowe
 • Imprezy dedykowane – włoska, hiszpańska, cowboyska, staropolska, żeglarska

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca
 • Języki