OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW, USŁUGI DLA CUDZOZIEMCÓW, ZEZWOLENIA NA POBYT, POZWOLENIA NA PRACĘ, KARTA POBYTU WARSZAWA.

Obsługa cudzoziemców

Obsługa cudzoziemców, karta pobytu, zezwolenie na pobyt i pracę

Nasza firma prowadzi działalność od 2006 roku, zajmujemy się kompleksową obsługą cudzoziemców, czyli ekspatriantów, expatów
Pomagamy cudzoziemcom, którzy przyjechali do Polski, załatwić wszelkie formalności związane z pobytem w nowym kraju, w tym legalizacja pobytu, zezwolenie na pracę, wyrobienie karty pobytu oraz wszelkie inne niezbędne usługi.

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI DLA CUDZOZIEMCÓW.

Pośredniczymy i pomagamy w załatwianiu:

 1. Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zezwolenia na pobyt
 2. Kompleksowy przewodnik po legalizacji pobytu w Polsce
 3. Zezwolenia na pracę, pozwolenia na pracę
 4. Kompleksowy przewodnik po zezwoleniach na pracę dla cudzoziemców
 5. Karta pobytu
 6. Kompleksowy przewodnik po procesie uzyskania karty pobytu w Warszawie
 7. Karta pobytu dla studenta
 8. Apelacja w przypadku odmownej decyzji na kartę pobytu
 9. Karta stałego pobytu
 10. Karta Polaka
 11. Niebieska karta
 12. Relokacja cudzoziemców
 13. BREXIT
 14. Zaproszenie dla cudzoziemca
 15. Pomoc w rozliczeniach podatkowych cudzoziemców
 16. Monitoring legalności pobytu cudzoziemców
 17. Delegowanie pracowników spoza UE do pracy do innych krajów UE.
 18. Zezwolenia oraz doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców
 19. Kojarzenie partnerów biznesu polskiego i obcego, organizacja konferencji, spotkań
 20. Usługi finansowe: kredyty, inwestycje, doradztwo
 21. Zakładanie firm, spółek,
 22. Zakładanie oddziałów spółek zagranicznych
 23. Podejmowanie działalności przez osoby zagraniczne w Polsce
 24. Rejestracja samochodu w Polsce
 25. Kompletny przewodnik jak uzyskać wizę do Polski
 26. Wizy Schengen, przedłużanie wizy Schengen w Polsce
 27. Wizy do Państw z poza układu Schengen
 28. Zezwolenie na pobyt czasowy na terenie RP obywateli spoza EU
 29. Zezwolenie na osiedlenie się na terenie RP
 30. Zezwolenie na pobyt Rezydenta długoterminowego WE
 31. Zezwolenia na pobyt obywateli Unii Europejskiej
 32. Rejestracja obywatela Unii Europejskiej
 33. Zezwolenia na pobyt stały dla obywateli EU
 34. Obsługa cudzoziemców, kompleksowe podejście
 35. Rejestracja obywateli Ukrainy którzy wjechali do Polski po 24.02.2022
 36. Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
 37. Poszukiwanie mieszkań do wynajęcia i kupna
 38. Administracja i załatwianie wszelkich formalności związanych z mieszkaniem
 39. Meldunku
 40. Załatwianie numeru identyfikacji podatkowej NIP
 41. Obywatelstwa Polskiego oraz poświadczaniu obywatelstwa
 42. Akty ślubu
 43. Wpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w polskich księgach
 44. Zaświadczenia o niekaralności
 45. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 46. Odpisów wszelkich dokumentów sporządzonych na terytorium Polski w tym między innymi : aktów stanu cywilnego (akty urodzeń, małżeństwa, zgonu), świadectw szkolnych i dyplomów, odpisów z ksiąg wieczystych i innych
 47. Wymiany dokumentów
 48. Dokumentów archiwalnych
 49. Status Uchodźcy
 50. Turystyka w Polsce
 • Informacje o Polsce, nauce, legalizacji pobytu, zatrudnianie cudzoziemców 2016
 • Sytuacja cudzoziemców w krajach Unii Europejskiej
 • CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
 • DO POBRANIA:
  Vademecun dla cudzoziemca
  Guidebook Warsaw
  Atrakcyjne ceny i rzetelność wykonywania usług to atuty stawiające nas w czołówce firm w Polsce.
  Zaufały nam już międzynarodowe banki oraz korporacje, lista referencyjna do wglądu.

  Nasza oferta jest bogata i elastyczna. Dopasujemy swoje usługi do potrzeb i preferencji klienta. Ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych jak i do firm, zatrudniających cudzoziemców.

  Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz zadowolenie klienta z wykonywanych przez nas usług.
  Zapraszamy do współpracy.
  ABOLICJA W 2012 ZAKOŃCZONA.
  Weekly News - St. Andrew Day
  Weekly News - Real Estate Market in Poland
  Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców
  UWAGA CORONAVIRUS- KONIEC LEGALNEGO POBYTU CUDZOZIEMCÓW W LIPCU 2023E

  Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca