Problemy z logowaniem do systemu INPOL

Zdecydowałem się napisać ten tekst gdyż żadna z instytucji państwowych do których się zwracałem w sprawie niemożności logowania do systemu INPOL nie podjęła żadnych działań co po raz kolejny pokazuje obecną degrengoladę instytucji państwowych.
Pisałem do Wojewody, do kierownika Urzędu ds. Cudzoziemców oraz do Policji do wydziału cyberprzestępczości, nikt nie podjął żadnych działań w sprawie niemożności zalogowania się do systemu Inpol
Sytuacja ciągnie się od lutego 2023 i przypomina tą z aferą wizową.
System rezerwacyjny Inpol jest hakowany przez firmy ukraińskie i białoruskie, które sprzedają numerki na spotkania w celu złożenia wniosku o pobyt, faktur nie wystawiają i wszystko pozostaje w szarej strefie i jest to powszechnie znany i akceptowany fakt.
Ja i kilkadziesiąt innych polskich firm jesteśmy zmuszeni do wysyłania wniosków o pobyt pocztą co przedłuża postępowanie o ponad 3 miesiące, czyli trwa ponad rok.
Wiadomo iż w tej sytuacji cudzoziemcy decydują się na zakup numerków z systemu Inpol bezpośrednio u hakerów.
Szybko licząc 300 numerków po 300 pln daj 90.000 pln dziennie, rocznie jest to około 22 milionów złotych, a tu mówimy tylko o Warszawie.
Płacę podatki od 2006 roku, to co się dzieje spowodowało iż w styczniu nie będziemy mieli żadnego złożonego wniosku, nie wiem jak w następnych miesiącach, tak jak dziesiątki innych polskich firm.
Zwracam się o podjęcie działań w zakresie zabezpieczenia systemu INPOL przez profesjonalną firmę, która nie będzie wyśmiewana na stronach TELEGRAM przez cudzoziemców.

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca