Ukraina

Ukraińcy chcą być Polakami

Ukraińcy chcą być Polakami

Rząd w Kijowie jest poważnie zaniepokojony wprowadzeniem przez Polskę możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa. Obawia się fali emigracji do Polski.
Według ukraińskich ocen o polskie obywatelstwo może wkrótce poprosić 30 tys. Ukraińców legalnie pracujących w Polsce. Ale liczba chętnych do pracy w naszym kraju rośnie.
Ukraińcy zaczęli prosić o pomoc w uzyskaniu obywatelstwa RP polskie organizacje polonijne, a w szkołach niedzielnych pilnie uczą się naszego języka. Bo, jak mówią, obawiają się destabilizacji sytuacji w swym kraju i efektów oddalania się od Europy.
Media zza Buga dowodzą, że u nas na czarno pracuje 800 tys. Ukraińców, którzy również chcieliby pozostać w Polsce. A ta liczba może jeszcze wzrosnąć.

W Kijowie narasta obawa przed masową emigracją Ukraińców za Bug, bo łatwiej o polski
MSZ Ukrainy będzie monitorować sprawy otrzymywania polskiego obywatelstwa przez obywateli Ukrainy. Jest to związane ze zmianą polskiego prawa - od 15 sierpnia nasz kraj dopuszcza podwójne obywatelstwo, zostały też uproszczone zasady jego otrzymywania.
Od kilku dni ukraińskie media alarmują: Ukraińcy legalnie pracujący w Polsce mogą wkrótce otrzymać także polskie paszporty. Wyliczono, że w naszym kraju jest ich obecnie około 30 tysięcy, a więc niewykluczone, że właśnie tylu przybędzie posiadaczy polskich paszportów. Z ukraińskiego punktu widzenia pozornie jest to nieistotne - Kijów nie uznaje podwójnego obywatelstwa. Ale istnieje obawa gwałtownego wzrostu emigracji do Polski.
Gwałtownie wzrosła liczba dzieci uczęszczających do polskiej szkoły niedzielnej. - Tylko około pięciu procent to Polacy, reszta to Ukraińcy. W Łucku, stolicy obwodu wołyńskiego. liczba naszych rodaków jest zresztą stosunkowo niewielka.

Kijów bardzo poważnie obawia się, że liczba Ukraińców emigrujących do Polski może szybko wzrosnąć, choć oficjalnie MSZ uspokaja, iż tak nie będzie. - Nie tak łatwo dostać polską wizę, a co dopiero paszport - przekonywał dyrektor departamentu polityki informacyjnej resortu. Uważa, że o polski paszport wystąpią dziesiątki, co najwyżej setki ludzi. Ale eksperci są innego zdania.
Polska jest najbardziej otwarty dla chcących uzyskać legalną pracę.
Żeby zdobyć pracę, trzeba co prawda zapłacić - ukraińskie agencje biorą za to do 4 tys. hrywien (1,6 tys. złotych) - ale to się na dłuższą metę bardzo opłaca. W 2011r. polskie konsulaty wydały obywatelom Ukrainy ponad 90 tys. wiz ze zgodą na pracę na okres do sześciu miesięcy. W przekonaniu wielu ekspertów Polska ma kłopoty z brakiem rąk do pracy w niektórych zawodach i będzie ściągała ludzi właśnie zza Buga.
Tymczasem obok legalnie pracujących jest też w Polsce bardzo wielu przybyszy zza Buga, zatrudnionych na czarno. A co jeśli Warszawa uprości zasady nabywania obywatelstwa także i dla nich? Ukraińskie media szacują liczbę nielegalnie pracujących w naszym kraju Ukraińców na 800 tys.
- Tak czy inaczej, dla nas oznacza to bardzo wiele problemów. Już Karta Polaka dawała szczególny status osobom mającym przecież ukraińskie paszporty. Teraz sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej - podkreśla deputowany do lwowskiej rady obwodowej i lider opozycyjnej Naszej Ukrainy.

- Będziemy mieli poważny problem z samoidentyfikacją rosnącej grupy naszych obywateli. Z jakim krajem będą się czuli bardziej związani? Z Ukrainą czy z Polską? - zastanawia się. Tym bardziej że Ukraina jest państwem młodym i nie wszyscy jego mieszkańcy są z nim związani w sposób szczególnie uczuciowy.
Jednak ani ukraińscy politycy, ani eksperci nie są w stanie oszacować, czy istnieje realne zagrożenie jakąś wielką falą emigracji do naszego kraju. Wiadomo na razie, że wzrasta liczba wyjazdów do Polski. W pierwszej połowie 2012 r. Ukraińcy przekroczyli wspólną granicę 5,7 miliona razy, czyli blisko 20 proc. więcej niż w roku poprzednim. Trudno powiedzieć, na ile ten trend jest stały i czy spowoduje wzrost ukraińskiej społeczności w naszym kraju.
- Nie chodzi wyłącznie o Polskę. Podobny, choć mniejszy problem mamy z Rumunią i Węgrami i dotyczy on przede wszystkim mniejszości rumuńskiej na Bukowinie oraz węgierskiej na Zakarpaciu, także mających podwójne paszporty.
Kłopotliwy Krym
Tyle że w obu tych krajach przebywa stosunkowo niewielu Ukraińców. Ambasador Węgier w Kijowie przekonywał w ubiegłym roku, że bardzo niewielu Ukraińców stara się o węgierskie paszporty, a polityka przyznawania obywatelstwa etnicznym Węgrom z tego kraju jest zadośćuczynieniem za lata, w których byli go pozbawieni. Problemem politycznym dla Ukrainy mogą być natomiast ludzie otrzymujący obywatelstwo rosyjskie, zwłaszcza na Krymie.

Źródło Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca