Relokacja oraz wycieczki orientacyjne dla cudzoziemców

Jako firma świadcząca usługi dla klientów pomagamy cudzoziemcom przeprowadzić się do Polski oraz doradzamy i świadczymy usługi w następującym zakresie:

Współpracujemy ze strony Polskiej z międzynarodowymi firmami zajmującymi się przeprowadzkami i relokacją.
W celu wynajęcia mieszkania lub domu skontaktuj się z nami.

Polecamy również wycieczki orientacyjne.
Często stosowane przy wizytach orientacyjnych; ma na celu zapoznanie potencjalnych pracowników z tym, czego mogą się spodziewać żyjąc w Warszawie, dodatkowo zapewniamy pakiet informacyjny.
Jest to specjalne dostosowany program spełniający indywidualne wymagania klienta i firmy.

Oferujemy następujące przykładowe wycieczki orientacyjne, do dostosowania indywidualnego:

 • Krótkie jednodniowe – odebranie cudzoziemca z lotniska naszym transportem, odwiezienie do hotelu, przedstawienie kilku możliwych lokalizacji do zamieszkania, przewodnik – instrukcja na temat poruszania się i życia w Warszawie
 • Lokalne 2, 3 dni - odebranie cudzoziemca z lotniska naszym transportem, odwiezienie do hotelu, przedstawienie kilku możliwych lokalizacji do zamieszkania wspólne oglądanie mieszkań do wynajęcia. Pokazanie ciekawych i interesujących miejsc w Warszawie i w okolicach z możliwością aktywnego spędzenia czasu, wspólna pogawędka w pubie lub restauracji informacyjna o życiu w Polsce, przewodnik – instrukcja na temat poruszania się i życia w Warszawie
 • Lokalne 4-10 dni, odebranie cudzoziemca z lotniska naszym transportem, odwiezienie do hotelu, przedstawienie kilku możliwych lokalizacji do zamieszkania wspólne oglądanie mieszkań do wynajęcia. Pokazanie ciekawych i interesujących miejsc w Warszawie i w okolicach z możliwością aktywnego spędzenia czasu, wspólna pogawędka w pubie lub restauracji informacyjna o życiu w Polsce, przewodnik – instrukcja na temat poruszania się i życia w Warszawie. Dodatkowo więcej mieszkań do obejrzenia, wycieczki po Warszawie, wycieczki po okolicach Warszawy, transfer na lotnisko

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca
 • Języki