usługi dla cudzoziemców

biuro obsługi cudzoziemców, Obsługa cudzoziemców, uslugi dla cudzoziemców, kompleksowa obsługa cudzoziemców, gdzie znaleźć biuro obsługi cudzoziemców ?Gdzie znaleźć biuro obsługi cudzoziemców ?

Nasza firma prowadzi biuro obsługi cudzoziemcow od 2006 roku.
Specjalizujemy się w obsłudze prawnej cudzoziemców, jest to usługa dla firm, jak i osób fizycznych oraz cudzoziemców przebywających lub planujących pobyt na terenie RP.
Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców spoza Unii jak i z terenu Unii Europejskiej. Zapewniamy sprawną realizację wszelkich procedur związanych z legalizacją pobytu oraz skuteczne uzyskanie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy przez cudzoziemców. Wspieramy również procedurę umożliwiającej pobyt ich rodzin w Polsce.

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce – zakres usługi

Nasza firma pomaga pracodawcom w uzyskaniu zezwoleń na pracę w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz dokumentów zezwalających na legalny pobyt w Polsce dla nich i ich rodzin minimalizując zaangażowanie przyszłego pracodawcy w proces.
Zastępujemy klientów przed organami administracji w prowadzeniu ich postępowań w procedurach mających na celu legalizację pobytu i pracy na terytorium Polski oraz uzyskaniem karty pobytudla ich pracowników oraz rodzin.

Wspieramy procedury legalizacji pobytu od 2006 roku
W zakresie naszych usług dla cudzoziemców jest uzyskanie:

 • zezwolenia na pracę,
 • karty pobytu, w tym także:
 • karty czasowego pobytu,
 • niebieskej karty UE,
 • karty stałego pobytu,
 • karty rezydenta długoterminowego UE,
 • obywatelstwa polskiego,
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego.

 • Dla pracodawcow zatrudniających obywateli obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii uzyskujemy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

  Zlecając nam usługę pracodawcy otrzymują nieodpłatne doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt.
  Dalsza procedura proponowana przez nasze biuro do obsługi cudzoziemców jest już odpłatna.
  Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania procesów, ich ilości.
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za dodatkowe pisma lub czynności, które pojawiają sie w tracie procesu legalizacji pobytu cudzoziemca, wszystko jest ujęte w cenie ustalonej na początku procesu.
  W trakcie działania naszego biura obsługi cudzoziemców wyspecjalizowaliśmy się w prowadzeniu procesów uzyskania kart pobytu, kart czasowego pobytu,niebieska karta UE, kart stałego pobytu, kart rezydenta długoterminowego UE, obywatelstwa polskiego.
  W trakcie naszej działaności, usług dla cudzoziemców, uzyskujemy każdy rodzaj zezwoleń na pracę jak i przedłużamy zezwolenia o pracę. Zajmujemy się również innymi usługami dla cudzoziemców jak wymiana prawa jazdy, zameldowanie, uzyskanie numeru PESEL, usyskanie numeru NIP, rejestracja spółek, zakładanie działaności gospodarczej.
  Zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodne z RODO i podpisujemy stosowną umowę, jesteśmy ubezpieczeni - OC od działaności.

  Subskrybuje zawartość

  Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca