Ukraina

Pracownicy ze wschodu nadal mile widziani

Pracownicy ze wschodu ciągle mile widziani
Resort pracy bezterminowo przedłużył ułatwienia dla przedsiębiorców
Ministerstwo zdecydowało się na bezterminowe przedłużenie ułatwień dla firm sprowadzających pracowników zza wschodniej granicy.
To już ostatnia chwila na nowelizację tych przepisów. Były one bowiem dotychczas traktowane jako projekt pilotażowy, który miał się skończyć 31 grudnia 2010 r.,
W ubiegłym roku naszą granicę przekroczyło prawie 122 tys. pracowników z Ukrainy, ponad 4.5 tys. Białorusinów, 1,5 tys. Mołdawian i niecałe pół tysiąca Rosjan. Także w tym roku polscy przedsiębiorcy chętnie zatrudniają cudzoziemców z tego kierunku. W pierwszym kwartale złożyli oni w powiatowych urzędach pracy 55 tys. oświadczeń oznaczających chęć przyjęcia pracownika zza wschodniej granicy.
Ze statystyk resortu wynika, że ponad polowa cudzoziemców jest sprowadzana do pracy w rolnictwie. Około 10 proc. trafia na budowy, drugie tyle do agencji pracy tymczasowej czy do świadczenia usług domowych.
- Firmy chętnie korzystają z możliwości sprowadzania pracowników ze wschodu. Bardzo dobrze więc, że ułatwienia zostają na nie ma obaw, że zabiorą oni zatrudnienie naszym rodakom. Cudzoziemcy najczęściej zajmują niskopłatne stanowiska lub wykonują prace, do których bardzo trudno znaleźć chętnych w kraju.
- O tym, czy cudzoziemcy mogą pracować w Polsce, zawsze powinni decydować lokalni starostowie w porozumieniu z powiatowymi radami zatrudnienia. Jeśli taka praca jest świadczona legalnie, to nie ma to żadnego zagrożenia.
W oświadczeniu o chęci sprowadzenia cudzoziemca do pracy w Polsce przedsiębiorca będzie musiał potwierdzić, że nie zalega z podatkami i ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Oświadczy też, że lokalny rynek pracy nie zaspokaja jego potrzeb kadrowych .

Dodatkowe wymogi
Po nowelizacji w przepisach pozostanie podstawowa zasada, że takiego pracownika można sprowadzić bez zbędnych formalności tylko na pół roku w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jakie formalności trzeba załatwić
• Przedsiębiorca, który chce sprowadzić cudzoziemca, powinien złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy konkretnej osobie wskazanej w tym wniosku plus wypis z KRS
lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS w wypadku producentów rolnych albo dowód tożsamości w wypadku osoby fizycznej.
• Oryginał oświadczenia stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca wizy do pracy w polskim konsulacie za granicą.
• Procedura rejestracji oświadczenia jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i dla cudzoziemca.

Źródło Rzeczpospolita

Subskrybuje zawartość