Zatrudnianie obywateli Ukrainy w ramach ruchu bezwizowego

Od 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy mogą bez wizy podróżować do krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Irlandii). Możliwe jest to dzięki rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r., które zmienia rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. UE L 133 z dnia 22 maja 2017 r.).

Oznacza to, że obywatele Ukrainy mogą przebywać w Polsce lub w innym kraju UE przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego okresu 180 dni bez konieczności uzyskiwania odpowiedniej wizy.

Wątpliwości może budzić kwestia podjęcia pracy w krajach UE, w tym w Polsce, przez obywateli Ukrainy, którzy przebywają w danym kraju w ramach ruchu bezwizowego. Wynika to stąd, że pobyt w ramach ruchu bezwizowego powinien odbywać się co do zasady w celach turystycznych, rodzinnych lub biznesowych.

Zgodnie jednak ze stanowiskiem Straży Granicznej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obywatele Ukrainy przebywający w Polsce w ramach ruchu bezwizowego mogą także podejmować zatrudnienie. W tym celu należy jednak dokonać legalizacji zatrudnienia, tj. świadczenie pracy musi odbywać się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia przez pracodawcę pracy cudzoziemcowi lub na podstawie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca (uzyskiwanie powyższych dokumentów nie jest konieczne tylko w ściśle określonych, limitowanych przypadkach). Istotne jest przy tym, że okres zatrudnienia obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce w ramach ruchu bezwizowego nie może być dłuższy niż okres uprawniający do pobytu w Polsce bez konieczności posiadania wizy. Tym samym, obywatel Ukrainy będzie mógł pracować w Polsce maksymalnie przez okres nieprzekraczający 90 dni w 180-dniowym okresie bez potrzeby posiadania wizy, zezwolenia na pobyt lub innej podstawy legalnego pobytu. Po tym okresie, by móc dalej pracować w Polsce, obywatel Ukrainy powinien uzyskać odpowiednią wizę lub innych dokument uprawniający do legalnego pobytu w kraju.

O ile wprowadzenie ruchu bezwizowego jest dużym ułatwieniem dla obywateli Ukrainy, to polscy pracodawcy nadal muszą pamiętać o weryfikacji podstaw legalnego pobytu w Polsce potencjalnego pracownika będącego obywatelem Ukrainy oraz ubiegać się o uzyskanie dokumentów umożliwiających jego zatrudnienie.