Cudzoziemcy a emerytura

Nie zwolnisz cudzoziemca przed emeryturą

RÓWNE TRAKTOWANIE I Nie można wypowiedzieć umowy o pracę podwładnemu, także z zagranicy, który za cztery lata osiągnie wiek emerytalny
To generalna zasada wynikająca z art. 39 kodeksu pracy. przewidująca szczególną ochronę przed zwolnieniem osób w wieku przedemerytalnym. To zrozumiałe, jeśli się weźmie pod uwagę. że w dobie konkurencyjnej gospodarki rynkowej szanse na znalezienie nowej pracy są dla starszych wiekiem pracowników znikome.
Różne stanowiska
W jaki jednak sposób traktować pracowników spoza Polski, którzy też są w wieku przedemerytalnym.
W opinii profesora z Uniwersytetu, jeżeli cudzoziemiec podlega polskiemu ustawodawstwu. ale uprawnienia emerytalne nabył zagranicą. to nie obejmuje go ochrona przed zwolnieniem. Nie korzysta bowiem z polskiego systemu emerytalnego. Ten dotyczy tylko tych osób. które nabywają uprawnienia emerytalne według polskich przepisów. I chodzi tylko o tzw. stary system emerytalny, czyli ten, w którym do stażu emerytalnego liczy się suma lat składkowych i nieskładkowych.

Opinia ta nie znajduje jednak zwolenników.

- Takie twierdzenie w prostej linii prowadziłoby do różnego traktowania pracowników i zakazanej w przepisach unijnych i polskich dyskryminacji, tu ze względu na obywatelstwo Nawet jeśli obcokrajowcy nie nabyliby prawa do emerytury z polskiego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale pracują w Polsce na podstawie umów o pracę, to powinni być w wieku przedemerytalnym chronieni przed zwolnieniem.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że winnych krajach Unii Europejskiej wiek emerytalny może być inny niż w Polsce.
Pracodawca będzie mógł się zatem rozstać bez obawo naruszenie prawa np. z 58-letnią cudzoziemką, która w swoim kraju osiągnęłaby wiek emerytalny po przekroczeniu 63 lat. I co ważne, nie byłby oskarżony o dyskryminację. To ustawodawca bowiem odpowiada za taką konstrukcję prawną naszych przepisów.
Gdyby natomiast pracodawca chciał wypowiedzieć umowę o pracę Polce, która osiągnęła 56 lat, nie byłoby to możliwe. Jej bowiem brakuje już czterech lat do emerytury; przez co podlega kodeksowej ochronie przed zwolnieniem.

Warto też pamiętać. że dla zatrudnionych w szczególnych warunkach. również cudzoziemców, ale pracujących w Polsce, jest przewidziany niższy wiek emerytalny. Pod ochroną są także te grupy zawodowe. dla których obowiązuje ustawowo niższy niż powszechny wiek emerytalny. Osoby, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę z innego tytułu niż praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, nie zaczynają korzystać z ochrony przedemerytalnej wcześniej. Np. kobieta. która ma 30-letni okres zatrudnienia. nie korzysta z ochrony w wieku 51 - 55 lat. ale dopiero po ukończeniu 56 lat. jeśli oczywiście wcześniej nie odejdzie na emeryturę. .
Warta podkreślenia jest także inna kwestia. Z ochrony można skorzystać tylko raz. Jeżeli więc pracownica ma wymagany staż pracy w szczególnych warunkach. to korzystała z ochrony przed zwolnienie w Wieku 51 - 55lati nie będzie ponownie pod ochroną. gdy przekroczy 56 lat.

Źródło Rzeczpospolita