Korzystne rozwiązania dla cudzoziemców

ROZLICZENIA
Pracujący w Polsce obywatele UE mogą się u nas rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem

Takie rozwiązanie wprowadza najnowsza nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawo do wspólnego rozliczenia się w Polsce zyskają zarówno małżonkowie, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko, które mają nieograniczony obowiązek podatkowy w innym państwie członkowskim Unii EOG lub Szwajcarii.
Z uprawnień tych będzie można skorzystać już teraz, składając PIT za2008r.
Ustawa wprowadza też pewne warunki. Prawo do preferencyjnego rozliczenia przysługuje wyłącznie tym, którzy osiągają w Polsce 75 proc. swoich całkowitych przychodów. Jest to dość wysoki próg, jednak w niektórych krajach UE wynosi on aż 90 proc.
Ponadto cudzoziemcy muszą przedstawić certyfikat rezydencji podatkowej swojego kraju.
Przykład: Pierre Dubois Jest Francuzem, który wraz z zoną przyjechał w 200S r. na kontrakt do Polski. W ciągu tego roku osiągał przychody wyłącznie w naszym kraju, a jego żona nie
pracowała. Małżonkowie mogą się rozliczyć wspólnie w Polsce, ponieważ spełniają warunek mówiący o osiąganiu w naszym kraju przychodów w łącznej wysokości co najmniej 75 proc. W ich przypadku było to 100 proc. Posiadają też certyfikaty rezydencji dokumentujące ich miejsce zamieszkania na terytorium Francji.
Co więcej, prawo do wspólnego rozliczenia nabędą także małżonkowie, z których jeden ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, a drugi zagranicą,
Przykład: Pani Kowalska jest Polką, tu pracuje i ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli rozlicza się tu z całości dochodów. Jej mąż jest Niemcem, który prowadzi działalność gospodarczą w obu krajach. Ma w Niemczech miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, posiada też certyfikat rezydencji. Oboje małżonkowie w 200S r. osiągali przychody w obu krajach. Jednak po podliczeniu okazuje się, że na terytorium RP osiągnęli łącznie 80 proc. przychodów. Dzięki temu będą się mogli wspólnie rozliczyć w Polsce.
Na podobnych zasadach rozliczą się z polskim fiskusem obywatele UE, którzy samotnie wychowują dziecko. Jeśli więc samotny rodzic nie jest polskim rezydentem, ale osiągnął tu 75 proc. dochodów, to może złożyć PIT wspólnie z dzieckiem.

Źródło- Rzeczpospolita