legalność pobytu

Zniesienie stanu epidemii, legalność pobytu, legalność pracy, biuro obsługi cudzoziemców, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt

Czy rząd zniesie stan epidemii?

Jeśli tak to będziwe to bardzo poważny problem dla pracodawców i zezwoleniami na pracę i pobyt dla cudzoziemców.
Przedłużenie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców to duże wyzwanie dla firm usługowych, produkcyjnych czy agencji pracy tymczasowej. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być współpraca przedsiębiorców z naszym biurem obsługi cudzoziemców które ułatwi i może przyspieszyć wydawanie zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt.
Cudzoziemcy pracujący w naszym kraju stanowią istotne uzupełnienie braków kadrowych, z którymi boryka się wiele rodzimych firm. Jednak istnieje realna groźba, że część obcokrajowców już wkrótce będzie musiała wrócić do swoich krajów ze względu na to, że nie otrzymają przedłużenia legalnego pobytu oraz prawa do wykonywania pracy w Polsce. Należy przypomnieć, iż w kwietniu 2020 roku w ramach pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową, pojawił się zapis dotyczący przedłużenia cudzoziemcom pozwolenia na legalną pracę w naszym kraju z którego skrzystała szeroka rzesza cudzoziemców.
W przypadku ogłoszenia końca stanu epidemii będą mieli 30 dni na legalizcję pobytu oraz pracy. Jeśli tego nie zrobią stracą prawo do wykonywania pracy oraz jeśli nie będą mieli złożonych dokumentów na kartę pobytu, będą musieli opuścić Polskę.
Nie wydaje mi się możliwe aby urzędy w Polsce były w stanie przeprocesować w miesiąc ponad 100.000 a może i więcej dodatkowych wniosków o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt.
Będzie całkowita katastrofa i zablokowanie urzędów, mnóstwo osób zostanie bez zezwoleń na pracę i zezowleń na pobyt.
Sugeruję aby niezwłocznie zająć się rozwiązaniem tego problemu i zapewnienie swoim pracownikom zezwolenia na pracę i oraz zezwlenia na pobyt przed ogłoszeniem końca stanu epidemii.
Zapraszam do kontatku z naszym biurem dla obsługi cudzoziemców.

Subskrybuje zawartość

Informacje

 • Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2024
 • Legalizacja pobytu kompleksowy przewodnik
 • Karta pobytu dla Ukraińca
 • Jak uzyskać kartę pobytu?
 • Małżeństwo z cudzoziemcem
 • Wszystko o karcie Polaka
 • Problemy z logowaniem do systemu INPOL
 • Zezwolenie na pobyt czasowy: Kompletny przewodnik
 • Wprowadzenie do karty stałego pobytu
 • Odwołanie stanu zagrozenia epidemicznego a sytuacja prawna cudzoziemców
 • Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19
 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym
 • Koniec pandemii w 2023, legalizacja pobytu
 • Nowy projekt ustawy o cudzoziemcach 2023
 • koniec ułatwień dla Rosjan w dostępie do rynku pracy
 • Składanie wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi
 • ograniczenia wjazdu na terytorium RP dla obywateli Federacji Rosyjskiej
 • Unijne wizy nie dla Rosjan
 • Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym
 • Przedłużenie z mocy prawa ważności wiz krajowych obywatelom Ukrainy, w tym studentom
 • Business Habour, co to jest?
 • Cyfrowe zezwolenie na pobyt
 • Nowa ustawa vizowa
 • Zmiany ustawy o cudzoziemcach 24.10.2008
 • Pobyt czasowy na terenie RP
 • Karta pobytu
 • Pobyt rezydenta
 • Zaproszenie
 • Przedłużenie wizy
 • Zezwolenie na osiedlenie na terytorium RP
 • Środki utrzymania cudzoziemca