pobyt cudzoziemców covid

ZAKOŃCZENIE STANU EPIDEMICZNEGO KONIEC LEGALNEGO POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Zakończenie stanu epidemicznego nastąpi 30.06.2023.

Wszyscy cudzoziemcy którzy przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez ważnego tytułu pobytowego muszą zalegalizować swój pobyt w przeciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobią będą przebywali nielegalnie. Konsekwencją tego będzie deportacja lub nakaz opuszczenia Polski,
Prosimy nie sugerować się poprzednimi informacjami iż legalny pobyt z tytułu COVID jest do 23.08.2023, nie jest to prawda, wyszło nowe rozporządzenie.
Nie dotyczy to obywateli Ukrainy, gdzyż ich legalny pobyt kończy się 04.03.2024.
Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu złożenia wniosku o pobyt i legalizacji pobytu.

Subskrybuje zawartość