Ilość cudzoziemców zatrudnionych w Polsce rośnie mimo pandemii Coronawirusa, oświadczenia, zezwolenia na pracę

Z szacunków wynika iż łącznie może pracować u nas nawet 2 mln osób z zagranicy

W czerwcu ubezpieczenie emerytalne w ZUS płaciło 818 tys. cudzoziemców, a zdrowotne aż 863 tys. Obie liczby są rekordowe i oznaczają, że wśród wszystkich ubezpieczonych obcokrajowcy stanowią już ponad 5-proc. grupę. - Co warto podkreślić, bariera ta została przekroczona po początkowym odpływie wywołanym pandemią, potem napływ przyśpieszył
Liczba cudzoziemców legalnie zatrudnionych w Polsce przekroczyła 5 proc. osób aktywnych zawodowo. Dzięki nim nasze PKB może być wyższe nawet o 60 mld zł.

Cudzoziemcy, w większości Ukraińcy, okazali się głównym źródłem uzupełniania luki na rynku pracy, jaka powstała m.in. na skutek obniżki wieku emerytalnego. - Gdyby nie oni, mielibyśmy stagnację lub nawet ujemną dynamikę liczby zatrudnionych.

Podstawową metodą zatrudnienia nadal są oświadczenia, dzięki którym cudzoziemiec może pracować w Polsce najwyżej pół roku. Ale ten model migracyjny oparty na krótkotrwałych pobytach wyczerpuje się. Już w poprzedniej kadencji rząd przygotowywał nowe rozwiązania, m.in. łatwiejszy sposób uzyskania zezwoleń czy wydłużenie możliwości pracy na oświadczenia do roku, jednak efektów tych prac na razie jeszcze nie widać.
Planowane jest wydłużenie czasu na jaki będą udzielane oświadczenia oraz wprowadzenie w pełni elektronicznej procedury legalizacji.
Nowa ustawa o legalizacji pobytu i pracy ponoć jest już gotowa i czekamy na jej ratyfikację